Produktion av livsmedel

Livsmedelslagstiftningen syfte är att skydda konsumenterna och att säkerställa att de får information om maten. Det finns både grundläggande lagstiftning som gäller för alla livsmedel, och mer specifika regler inom vissa områden. Här kan du läsa om lagstiftningen inom några av dessa specifika områden.

Morotsodling
Livsmedelslagar gäller även primärproduktion

Företagare med primärproduktionen ska registrera sin verksamhet. Primärprodukter är exempelvis mjölk, ägg grönsaker, frukt och bär, kött och fisk.

Vinflaskor
Många inblandade om alkoholdrycker

Det finns många lagar om alkoholdrycker. Och många myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig kontroll.

Pojke dricker vatten
Dricksvattenproduktion

Många aktörer är inblandade i kedjan från vattentäkten till dricksvattenkranen. Den storskaliga dricksvattenförsörjningen måste fungera tjugofyra timmar om dygnet.

Senast granskad 2019-01-07