Import av honung och andra biodlingsprodukter

Honung och andra biodlingsprodukter räknas som animaliska livsmedel.
Här kan du läsa om vad som gäller när du ska importera honung och andra biodlingsprodukter.

När du ska importera honung från länder utanför EU är det särskilda regler som gäller.

Trots att honung är en produkt av animaliskt ursprung behöver den i dagsläget inte komma från en godkänd anläggning och därmed ställs inget krav på godkännandenummer i identifieringsmärkning på produkten.

Observera att detta är på väg att ändras. En lista över godkända anläggningar för honung och andra biodlingsprodukter som ska användas som livsmedel håller på att upprättas. För att alla anläggningar ska hinna listas har en övergångsperiod fastställts:

Sändningar av honung och andra biodlingsprodukter får föras in i unionen från anläggningar som inte finns listade till och med den 28 november 2024 (artikel 4 i förordning (EU) 2023/2652).

Officiellt intyg

För varje sändning av honung krävs ett officiellt intyg som visar att honungen uppfyller EU-lagstiftningen. Den behöriga myndigheten (kontrollmyndigheten till anläggningen du importerar ifrån) ska signera det officiella intyget för sändningen och intyget ska åtfölja sändningen till EU. Det officiella intyget ska vara utformat enligt förlagan i kapitel 45, bilaga III i förordning (EU) 2020/2235.

Om du importerar honung från Kina ska du dessutom skicka med en försäkran enligt artikel 3 i kommissionens beslut 2002/994/EG.

Gränskontroll

Alla sändningar med honung och andra biodlingsprodukter ska passera en gränskontrollstation. Du ska förhandsanmäla varje sändning till gränskontrollstation för införsel till EU vid den första EU-gräns som produkterna kommer till. Förhandsanmälan ska göras minst en arbetsdag innan sändningens förväntade ankomst. Vid gränskontrollen utförs kontroll av dokument och identitet samt en fysisk kontroll, till exempel organoleptisk undersökning (smak, lukt färg och utseende) eller provtagning.

Import av honung som ska användas inom binäringen

Senast granskad 2024-04-15