Skyddade beteckningar

Inom EU finns det skyddade namn, eller beteckningar, för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet.

Förenklat kan man säga att de beteckningar som är skyddade bara får användas vid märkning av livsmedel som framställs enligt särskilda recept och vissa andra villkor.

Reglerna kring de skyddade beteckningarna är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De gör det möjligt för företagarna att informera konsumenterna om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter. Märkningen bidrar också till att konsumenterna får trovärdig information om dessa livsmedel och gör dem lättare att hitta.

Skyddad ursprungsbeteckning

Logotyp för skyddad ursprungsbeteckning

Strängast är kraven på skyddade ursprungsbeteckningar där råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område.

Exempel på svenska skyddade ursprungsbeteckningar, SUB, är Kalix löjrom, Grebbestadostron, Wrångebäcksost och Upplandskubb.

Skyddad geografisk beteckning

Logotyp för skyddad geografisk beteckning

För skyddade geografiska beteckningar räcker det att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats.

Exempel på svenska skyddade geografiska beteckningar, SGB, är Svecia, Skånsk spettkaka och Bruna bönor från Öland.

Garanterad Traditionell Specialitet

Logotyp för garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade recept på traditionella produkter där namnen använts i minst trettio år. GTS får användas av var och en som följer receptet, oavsett i vilket land tillverkningen sker.

Exempel på en svensk garanterad traditionell specialitet är Falukorv.

Senast granskad 2024-02-23