Verksamhet

Livsmedelsverket arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad och att främja hållbara matvanor.

Uppdraget är utgångspunkten för all vår verksamhet. I praktiken innebär det att vi värderar, hanterar och kommunicerar risk- och nyttoaspekter av ämnen i livsmedel och av matvanor.

Vi ska också bidra till målen i Agenda 2030, FNs 17 globala hållbarhetsmål. Det gör vi bland annat genom att i all verksamhet ta hänsyn till följande aspekter, som anges i Livsmedelsverkets instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag:

  • Miljöpåverkan och de nationella miljömålen
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik för global utveckling
  • Sveriges livsmedelsstrategi

Livsmedelsverket har en avgörande roll för Sveriges livsmedelsberedskap. Tillsammans med näringsliv och myndigheter arbetar vi för att livsmedelsförsörjningen ska fungera även i kris och i värsta fall krig.

Livsmedelsverket lyder under Näringsdepartementet. Myndighetens arbetsuppgifter finns i en så kallad instruktion från regeringen. Livsmedelsverkets arbete för Sveriges livsmedelsstrategi beskrivs via menyn nedan.

Senast granskad 2022-02-22