Verksamhet

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.

Vi arbetar på regeringen och riksdagens uppdrag och i konsumenternas intresse för:

  • säker mat och bra dricksvatten
  • att informationen om maten är pålitlig så ingen blir lurad
  • att främja bra matvanor

Uppdraget är utgångspunkten för all vår verksamhet. I praktiken innebär det att vi värderar, hanterar och kommunicerar risk- och nyttoaspekter av ämnen i livsmedel och av matvanor.

I all verksamhet tar vi hänsyn till följande aspekter, som anges i Livsmedelsverkets instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag:

  • Miljöpåverkan och miljöledning
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik för global utveckling
Senast granskad 2017-03-06