Föreskrifter i nummerordning 2009

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2009.

LIVSFS Status Ämne 
2009:15

Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande

Offentlig kontroll

2009:14

Upphäver LIVSFS 2002:18
Inte gällande

Berikningsmedel för särskilda näringsändamål

 2009:13

Upphäver SLVFS 2000:25
Gällande

Offentlig kontroll, rapportering 

2009:12

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2009:11

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

2009:10

Ändrar SLVFS 1997:30
Upphävd genom LIVSFS 2016:11

Livsmedel för särskilda grupper, energibegränsad kost för viktminskning

2009:9

Ändrar SLVFS 1993:21
Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, näringsvärdesdeklaration

2009:8

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

2009:7

Ändrar LIVSFS 2002:33
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2009:6

Ändrar/omtryck av 2005:9
Gällande

Märkning, Nyckelhålet

2009:5

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2009:4

Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande

Offentlig kontroll

2009:3

Upphäver SLVFS 1997:25 och LIVSFS 2005:3
Upphävd genom LIVSFS 2021:13

Provtagning och analys, karenstider

2009:2

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2009:1

Ersätter LIVSFS 2008:1

Förteckning över gällande föreskrifter

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2021-12-28