Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Godk.nr Namn Postadress Ort

Namn på registrerad skyddad beteckning

  Nedre Femtå Qvarn AB Snickarbacken 6 680 52 Amjörby Värmländskt skrädmjöl

Tillverkare av skyddade beteckningar

Senast granskad 2022-03-23