Studentarbeten på Livsmedelsverket

Du som är student kan göra ditt examensarbete hos Livsmedelsverket och skriva din kandidat- eller masteruppsats hos oss. På den här sidan listar vi de examensprojekt vi just nu kan erbjuda.

Om du är intresserad av att göra praktik hos oss hittar du även information om detta här.

Lediga platser för examensarbete (kandidat- eller masteruppsatser)

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper i en relevant fråga för din utbildning samtidigt som du får en inblick i Livsmedelsverkets verksamhet. Med din uppsats kommer du att bidra till det samhällsviktiga uppdrag som Livsmedelsverket har. Om du skriver din uppsats hos oss blir du tilldelad en handledare som är med och stöttar genom hela arbetet. Du kan även behöva ha en handledare vid ditt lärosäte.

I listan nedan hittar du de examensprojekt som vi just nu kan erbjuda. Du kan läsa mer om vad projektet innebär och vilken avdelning på Livsmedelsverket som examensarbetet genomförs. I anslutning till beskrivningen av examensprojektet hittar du e-postadressen till den kontaktperson som du kan skicka din intresseanmälan till. I din intresseanmälan för examensarbete behöver det framgå hur berörd ledig plats är relevant för dig och din utbildning samt vad du önskar få ut av din tid hos oss. Om det inte finns några platser listade nedan innebär det att vi för tillfället inte har några examensprojekt att erbjuda.

Lista över lediga examensprojekt

Praktik - generell intresseanmälan

Livsmedelsverket tar emot praktikanter förutsatt att vi har tid och möjlighet. För att vi ska ha möjlighet att behandla ditt önskemål om praktikplats vill vi att du skickar in din intresseanmälan i god tid före din planerade praktikperiod. Nedan ser du vad din anmälan ska innehålla. Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

En intresseanmälan för praktik ska innehålla:

  • Personligt brev. Här ska framgå vad du önskar göra under praktiktiden, samt varför du är intresserad av Livsmedelsverkets verksamhet.
  • Ditt CV.
  • När och hur länge praktikperioden pågår.
  • Inom vilken avdelning och ämnesområde du skulle önska utföra din praktik.

Intresseanmälan mejlas till livsmedelsverket@slv.se. Observera att vi inte alltid har möjlighet att ta emot praktikanter.

Senast granskad 2024-01-19