NRL Främmande ämnen från bearbetning (PC)

I NRL för främmande ämnen från bearbetning (processkontaminanter, PC) ingår bland annat polycykliska aromatiska kolväten (PAH), akrylamid, furan, glycidylester (GE) och 3-monoklorpropylester (3-MCPD). 

Dessa ämnen bildas när viss mat upphettas till hög temperatur vid tillverkning eller vid ugnsbakning, fritering, rostning och grillning. PAH hittas främst i rökta fisk- och köttprodukter, akrylamid i chips, furaner i kaffe, GE och 3-MCPD i produkter som innehåller palmolja.

EU-RL för främmande ämnen från bearbetning (EU-RL PC) ligger i Köpenhamn, hos det Danska Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-06-07