NRL Främmande ämnen från bearbetning (PC)

I NRL för främmande ämnen från bearbetning (processkontaminanter, PC) ingår bland annat polycykliska aromatiska kolväten (PAH), akrylamid, furan, glycidylester (GE) och 3-monoklorpropylester (3-MCPD). 

Dessa ämnen bildas när viss mat upphettas till hög temperatur vid tillverkning eller vid ugnsbakning, fritering, rostning och grillning. PAH hittas främst i rökta fisk- och köttprodukter, akrylamid i chips, furaner i kaffe, GE och 3-MCPD i produkter som innehåller palmolja.

EURL för främmande ämnen från bearbetning (EURL PC) ligger i Köpenhamn, hos det Danska Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Lagstiftningen om gränsvärden för PAH, MCPD och glycidol i livsmedel finns i EU-förordning (EU) 2023/915. Förebyggande och reducerande åtgärder samt åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel finns i EU-förordning 2017/2158. Observera att förordningar och rekommendationer uppdateras med jämna mellanrum, därför är det viktigt att alltid titta i den senaste, konsoliderade versionen.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-06-13