Vägledningar och kontrollhandböcker

Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. Vägledningar är knutna till en eller flera författningar/förordningar men är inte rättsligt bindande

Senast granskad 2023-09-01