Serbien

Här finns information om gällande exportintyg till Serbien som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Export av livsmedel till Serbien

Importören, speditören eller företaget som har hemvist eller uppehåller sig i Serbien ska ansöka om importtillstånd hos landets ansvariga myndighet. Kravet är att exporterande anläggning i Sverige är en EU-godkänd anläggning. För export av fågelprodukter måste ett tilläggsintyg medfölja under utbrott av fågelinfluensa.

För sammansatta produkter av olika animaliska livsmedel såsom kött, mjölk, fisk, och/eller ägg har ett exportintyg tagits fram av Livsmedelsverket i överenskommelse med Serbiens myndighet. Serbiens veterinärkontroll i gränskontroller överensstämmer med EU-förordningen. Om din sammansatta produkt kräver ett intyg bör du stämma av med din kund i Serbien som kontrollerar uppgiften med sin kontrollmyndighet.

För produkter sammansatta med flera köttråvaror har ett annat intyg tagit fram av Livsmedelsverket i överenskommelse med Serbiens myndighet.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Serbien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Observera att text ska strykas i vissa delar av intygen där så är angivet. Om det går att stryka framgår av fotnot angiven som "Delete as appropiate" eller "Keep as appropiate".

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-05-23