Organisation

Livsmedelsverkets organisation

Generaldirektör Annica Sohlström är chef för Livsmedelsverket och tillsatt av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören och de sex avdelningscheferna.

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Ledningsgruppen

 • Annica Sohlström, Generaldirektör

  Annica Sohlström
  Generaldirektör

 • Kristina Granelli
  Chef - Avdelningen för laborativ undersökning och analys

  Telefon: 018-17 14 17

 • Helena Brunnkvist
  Chef - Avdelningen för risk- och nyttovärdering

  Telefon: 018-17 56 11

 • Kristina Ohlsson, chef område Styrning och vägledning

  Kristina Ohlsson
  Chef - Avdelningen för råd och reglering

  Telefon: 018-17 55 84

 • Eirikur Einarsson, Chef Område Kontroll

  Eiríkur Einarsson
  Chef - Avdelningen för livsmedelskontroll

  Telefon: 018-17 55 22

 • Daniel Karlsson
  Chef Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning

  Telefon: 018-17 55 78

 • Mattias Åsander, chef Område Strategisk utveckling och stöd

  Mattias Åsander
  Chef - Avdelningen för myndighetsstöd

  Telefon: 018-17 57 88

 • Eva Corp
  Kommunikationschef

  Telefon: 018-175597

Senast granskad 2023-09-26