Organisation

Organisationsschema som visar Generaldirektören och Livsmedelsverkets tre områden Undersökning och vetenskapligt stöd, Livsmedelskontroll samt Strategiskt utveckling och stöd. Under dessa tre områden finns 17 avdelningar. Livsmedelsverket har också ett insynsråd.

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören och de tre områdescheferna

Ledningsgruppen

Senast granskad 2016-09-17