Organisation

Livsmedelsverkets organisationsschema.

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören och de fem områdescheferna.

Ledningsgruppen

Senast granskad 2022-09-26