Organisation

Livsmedelsverkets organisationsschema.

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören, de fyra områdescheferna och chef för GD stab.

Ledningsgruppen

Senast granskad 2022-09-26