Artidentifiering

Kött kommer ut ur köttkvarn i fabrik

Livsmedelsverket har ackrediterade metoder för artidentifiering av rött kött, fågel och fisk. Livsmedelsfusk kan bland annat innebära att dyrare kött eller fisksorter ersätts med billigare i syfte att tjäna pengar.

Martin Sandberg

Enhetschef, Enheten för molekylärbiologi
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Rött kött

Art Latinskt namn Analysteknik
 Svin – två metoder  Sus scrofa  Realtids-PCR
 Häst – två metoder  Equus caballus  Realtids-PCR
 Nöt – två metoder  Bos taurus  Realtids-PCR
 Får – två metoder  Ovis aries  Realtids-PCR
 Get  Capra hircus  Realtids-PCR
 Älg  Alces alces  Realtids-PCR
 Ren  Rangifer tarandus  Realtids-PCR
 Kronhjort  Cervus elaphus  Realtids-PCR
 Dovhjort  Dama dama  Realtids-PCR
 Rådjur  Capreolus capreolus  Realtids-PCR

 

Fågel

Art Latinskt namn Analysteknik
Anka Anas platyrhynchos domesticus Realtids-PCR
Struts Strutio camelus Realtids-PCR
Fasan Phasanius colchicus Realtids-PCR
Vaktel Coturnix coturnix Realtids-PCR

Kalkon - två metoder

Meleagris gallopavo

Realtids-PCR

Kyckling – två metoder

Gallus gallus domesticus

Realtids-PCR

 

Fiskar

Artidentifiering av fisk och fiskrom baseras på metoden isoelektrisk fokusering (IEF). Med denna metod kan ett flertal plattfiskar, vit fisk, laxfisk samt viss fiskrom analyseras.

Art Latinskt namn Analysteknik
Sandskädda Limanda limanda Isoelektrisk fokusering
Skrubbskädda Platichthys flesus Isoelektrisk fokusering
Stillahavsflundra Limanda aspera Isoelektrisk fokusering
Lerskädda Hippoglossoides platessoides Isoelektrisk fokusering
Rödspätta Pleuronectes platessa Isoelektrisk fokusering
Sjötunga Solea solea Isoelektrisk fokusering
Rödtunga Glyptocephalus cynoglossus Isoelektrisk fokusering
Stillahavsrödtunga Glyptocephalus zachirus Isoelektrisk fokusering
Bergtunga Microstomus kitt Isoelektrisk fokusering
Stillahavsbergtunga Microstomus pacificus Isoelektrisk fokusering
Hälleflundra Hippoglossus hippoglossus Isoelektrisk fokusering
Blåkveite/liten hälleflundra Rheinhardtius hippoglossoides Isoelektrisk fokusering
Piggvar Psetta maxima Isoelektrisk fokusering
Slätvar Scopthalmus rombus Isoelektrisk fokusering

 

Laxfiskar

Art Latinskt namn Analysteknik
Lax Salmo salar Isoelektrisk fokusering
Regnbåge/regnbågslax Oncorynchus mykiss Isoelektrisk fokusering
Chumlax/hundlax Oncorynchus keta Isoelektrisk fokusering
Pinklax/puckellax Oncorynchus gorbuscha Isoelektrisk fokusering
Fjällröding Salvelinus alpinus Isoelektrisk fokusering
Bäckröding Salvelinus fontinalis Isoelektrisk fokusering
Öring Salmo trutta Isoelektrisk fokusering

 

Torskfiskar

Art Latinskt namn Analysteknik
Torsk  Gadus morhua  Isoelektrisk fokusering
Stillahavstorsk  Gadus macrocephalus  Isoelektrisk fokusering
Alaska pollock  Theragra chalcogramma  Isoelektrisk fokusering
Kolja  Melanogrammus aeglefinus  Isoelektrisk fokusering
Vitling  Merlangius merlangus  Isoelektrisk fokusering
Sej  Pollachius virens Isoelektrisk fokusering
Bleka  Pollachius pollachius  Isoelektrisk fokusering
Hoki  Macruronus novaezelandiae  Isoelektrisk fokusering
Kingclip  Genypterus spp.  Isoelektrisk fokusering

 

Kummelfiskar

Art Latinskt namn Analysteknik
Europeisk kummel Merluccius merluccius Isoelektrisk fokusering
Argentisk kummel Merluccius hübbsi Isoelektrisk fokusering
Kapkummel Merluccius capensis Isoelektrisk fokusering

 

Fiskrom

Art Latinskt namn Analysteknik
Siklöja Coregonus albula Isoelektrisk fokusering
Amerikansk siklöja Coregonus artedii Isoelektrisk fokusering
Kanadasik Coregonus clupeaformis Isoelektrisk fokusering
Lavaretsik Coregonus lavaretus Isoelektrisk fokusering

Laboratorietjänster

Senast granskad 2024-05-07