3 - Omröstning

Orange bakgrund med vit text, Omröstning.

När förslaget är färdigt kan alla EU-medborgare lämna synpunkter. Därefter går det till omröstning. Själva röstningen om förslagen kan se olika ut. 

Röstning

Röstning om förslagen sker på olika sätt och på olika nivåer beroende på vilken lagstiftningsprocess det handlar om. Lagar antas vanligen med kvalificerad majoritet, det vill säga att mer än hälften röstar för förslaget.

Röstning i de ständiga kommittéerna

De flesta förslag går till omröstning i kommissionens ständiga kommittéer. Det är en snabb process som är lämplig till exempel när en lag revideras eller när nya rekommendationer, beslut eller vägledningar tas fram.

Aktuella omröstningar som Livsmedelsverket förbereder nu

COP - Kommittén för ekologisk produktion
Typ av fråga: Ekologisk produktion
Senaste omröstning:
- Skriftlig procedur med avslutning 13 oktober
Utfall: Ny genomförandeförordning om gränskontroll och kontrollintyg vid import av ekologiska produkter. 
Nästa omröstning: Inte känt

Kommitté - PAFF GMO (genetiskt modifierade organismer)
Typ av fråga: Godkännande av GMO, förlängning av tidigare godkännanden och närliggande frågor
Senaste omröstning: Skriftligt omröstning med avslut den 5 maj 2021
Senaste omröstningen: Två nya godkännanden av GMO (ej för odling)
Utfallet av röstningen gav inget utslag för dessa två första punkterna som därmed går vidare till omröstningskommittén.
Nästa omröstning: i omröstningskommittén som Jordbruksverket ansvarar för.

Typ av fråga: Godkännande av GMO, förlängning av tidigare godkännanden och närliggande frågor
Senaste omröstning: Skriftligt omröstning med avslut den 1 juni 2021
Senaste omröstningen: Fyra nya godkännanden av GMO (ej för odling),
samt två förnyande godkännanden.
Utfallet av omröstningen är inte klart ännu.

Kommitté - PAFF Biologisk säkerhet i livsmedelskedjan

Typ av fråga: I första hand frågor kopplade till hygienförordningarna    
Senaste omröstning: 1 april 2022
Utfall senaste omröstningen:

Två förslag röstades:

- Förslag till kommissionsförordning som ändrar bilaga VIII och IX i förordning (EG) 999/2001 avseende Chronic Wasting Disease (CWD)

- Förslag till kommissionsförordning som korrigerar vissa språkversioner av bilaga IV till förordning (EG) 999/2001

Skriftlig röstning kommer att ske om:

- Förslag till kommissionens genomförandeförordning som ändrar bilaga VI i kommissionsförordning (EG) 152/2009 avseende analysmetoder för upptäckt av beståndsdelar från landlevande ryggradslösa djur.

Nästa omröstning: Inte känt.

Kommitté - PAFF NFTox (nya livsmedel och livsmedelstoxikologi)
Typ av fråga: Nya livsmedel, kontaminanter, tillsatser, aromer, enzymer, radioaktivitet
Senaste omröstning: 30 november 2021
Utfall senaste omröstningen: Flera nya livsmedelsingredienser godkändes för användning i kosttillskott, bl.a. cetylerade fettsyror och pastöriserade bakterier av Akkermansia muciniphila.

Beredningar av insekten Tenebrio molitor (mjölmask) samt frysta och torkad hela Acheta domesticus (hussyrsa) godkändes som nya livsmedel. Även en utökad användning av UV-bestrålad bagerijäst, Saccharomyces cerevisiae i diverse produkter godkändes.

Medlemsstaterna har avgett ett positivt yttrande om nya gränsvärden för kvicksilver i vissa fiskarter och i salt, men även för ändringar av specifikationerna för livsmedelstillsatsen natriumdiacetat (E 262 (ii)) som redan finns på marknaden. Korrigeringar i unionslistan gällande Cistus incanus L. och kalcium-L-metylfolat har också godkänts.

Nästa omröstning: efter mötet den 28 februari 2022

Kommitté - PAFF Pesticider
Typ av fråga: Pesticider, främst kopplat till gränsvärden: 
Senaste omröstning:  Skriftlig omröstning med avslut den 3 mars
Utfall senaste omröstningen: Nio förordningar som inför eller ändrar gränsvärden för 47 substanser röstades igenom. Samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2023, 2024 och 2025 röstades igenom. Därutöver noterades informationsnot avseende processfaktorer, uppdaterad teknisk vägledning om utvärdering av extraktionseffektivitet, samt uppdaterad vägledning om kvalitetskontroller och metodvalideringar för analys
Nästa omröstning: april 2022

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2022-04-05