3 - Omröstning

Orange bakgrund med vit text, Omröstning.

När förslaget är färdigt kan alla EU-medborgare lämna synpunkter. Därefter går det till omröstning. Själva röstningen om förslagen kan se olika ut. 

Röstning

Röstning om förslagen sker på olika sätt och på olika nivåer beroende på vilken lagstiftningsprocess det handlar om. Lagar antas vanligen med kvalificerad majoritet, det vill säga att mer än hälften röstar för förslaget.

Röstning i de ständiga kommittéerna

De flesta förslag går till omröstning i kommissionens ständiga kommittéer. Det är en snabb process som är lämplig till exempel när en lag revideras eller när nya rekommendationer, beslut eller vägledningar tas fram.

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2024-02-08