Nordmakedonien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Nordmakedonien.

Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Nordmakedonien

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Nordmakedonien är Food and Veterinary Agency.

Griskött, nötkött och fågelkött

Vid fågelsjukdomsutbrott i Sverige kan Nordmakedonien införa restriktioner i exporten från vissa delar i Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Vid export av griskött, nötkött och fjäderfäkött (kylt/fryst) ska hälsointygen längre ner på sidan användas.

Malet kött av kalkon och maskinurbenat kött av fjäderfä

Vid export av malet kött av kalkon och maskinurbenatkött av fjäderfä ska hälsointyget längre ner på sidan användas. 

Mjölkprodukter

Vid export av mjölkprodukter ska hälsointyget längre ner på sidan användas. 

Ägg och äggprodukter

Vid export av skalägg och äggprodukter ska hälsointygen längre ner på sidan användas.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Nordmakedonien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-04-04