E-vitamin

Olja hälls ur en glasflaska.

E-vitamin är en antioxidant som bland annat skyddar våra vävnader genom att förhindra att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner.

Hur får vi i oss E-vitamin?

E-vitamin finns framför allt i frön, nötter, vegetabiliska oljor, margarin, vetegroddar, gröna bladväxter, avokado, fullkornsprodukter och ägg.

Vill du veta innehållet av E-vitamin i olika livsmedel? Använd gärna vår livsmedelsdatabas – sök näringsinnehåll. Värdet för E-vitamin i "Sök näringsinnehåll" motsvarar i enlighet med NNR 2023 innehållet av alfa-tokoferol. Det är den form av tokoferol (E-vitamin) som är nödvändig för kroppens funktioner och som har visat sig kunna motverka bristsymtom.

E-vitamin har tidigare även angetts i Internationella Enheter (IE) eller International Units (IU). 1 IE/IU motsvarar 0,67 mg naturligt alfa-tokoferol eller 0,45 mg syntetiskt alfa-tokoferol.

Hur mycket E-vitamin behöver vi?

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder. De nordiska näringsrekommendationerna anger ett tillräckligt intag, AI, för E-vitamin. Tillräckligt intag används när det vetenskapliga underlaget är alltför osäkert för att kunna fastställa rekommenderat intag, RI.

Grupp/Ålder

Tillräckligt intag per dag

Spädbarn 7-11 mån

5 alfatokoferolekvivalenter

Barn 1-3 år

7 alfatokoferolekvivalenter

Barn 4-6 år

8 alfatokoferolekvivalenter

Barn 7-10 år

9 alfatokoferolekvivalenter

Kvinnor 11-14 år

10 alfatokoferolekvivalenter

Kvinnor 15-17 år

11 alfatokoferolekvivalenter

Kvinnor 18-50 år

10 alfatokoferolekvivalenter

Kvinnor över 50 år

9 alfatokoferolekvivalenter

Gravida

11 alfatokoferolekvivalenter

Ammande

12 alfatokoferolekvivalenter

Män 11-14 år

11 alfatokoferolekvivalenter

Män 15-17 år

12 alfatokoferolekvivalenter

Män över 18 år

11 alfatokoferolekvivalenter

Brist på E-vitamin

Brist har inte påvisats hos friska, men kan uppstå hos personer med kroniskt nedsatt absorption av fett och i vissa fall hos för tidigt födda barn.

Kan man få i sig för mycket E-vitamin?

E-vitamin i naturlig form har låg giftighet eftersom kroppen har en effektiv kontroll av hur vitaminet omsätts och lagras in i kroppen. Det finns däremot studier som pekar på att ett högt intag av E-vitamin i form av kosttillskott har negativa hälsoeffekter, bland annat ökad dödlighet, men några definitiva slutsatser kan inte dras baserat på de studier som finns tillgängliga idag. Sammantaget pekar dock forskningen på att ett högt intag av E-vitamin under lång tid inte ger några hälsofördelar i den allmänna befolkningen. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av E-vitamin från kosttillskott till 300 milligram per dag för vuxna.

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2024-06-14