E-vitamin

Olja hälls ur en glasflaska.

E-vitamin är en antioxidant som bland annat skyddar våra vävnader genom att förhindra att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner.

Hur får vi i oss E-vitamin?

E-vitamin finns framför allt i frön, nötter, vegetabiliska oljor, margarin, vetegroddar, gröna bladväxter, avokado, fullkornsprodukter och ägg.

Vill du veta innehållet av E-vitamin i olika livsmedel? Använd gärna vår livsmedelsdatabas – sök näringsinnehåll. Värdet för E-vitamin i "Sök näringsinnehåll" motsvarar i enlighet med NNR 2012 innehållet av alfa-tokoferol. Det är den form av tokoferol (E-vitamin) som är nödvändig för kroppens funktioner och som har visat sig kunna motverka bristsymtom.

E-vitamin har tidigare även angetts i Internationella Enheter (IE) eller International Units (IU). 1 IE/IU motsvarar 0,67 mg naturligt alfa-tokoferol eller 0,45 mg syntetiskt alfa-tokoferol.

Hur mycket E-vitamin behöver vi?

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder.

20 juni kom nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023. I slutet av september antas en svensk version av näringsrekommendationerna och då uppdateras värdena på webbplatsen.

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag
Spädbarn och barn under 1 år 3 milligram
Barn 2-5 år 5 milligram
Barn 6-9 år 6 milligram
Flickor 10-13 år 7 milligram
Pojkar 10-13 år 8 milligram
Kvinnor 8 milligram
Män 10 milligram
Gravida 10 milligram
Ammande 11 milligram

Brist på E-vitamin

Brist har inte påvisats hos friska, men kan uppstå hos personer med kroniskt nedsatt absorption av fett och i vissa fall hos för tidigt födda barn.

Kan man få i sig för mycket E-vitamin?

E-vitamin i naturlig form har låg giftighet eftersom kroppen har en effektiv kontroll av hur vitaminet omsätts och lagras in i kroppen. Det finns däremot studier som pekar på att ett högt intag av E-vitamin i form av kosttillskott har negativa hälsoeffekter, bland annat ökad dödlighet, men några definitiva slutsatser kan inte dras baserat på de studier som finns tillgängliga idag. Sammantaget pekar dock forskningen på att ett högt intag av E-vitamin under lång tid inte ger några hälsofördelar i den allmänna befolkningen. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av E-vitamin från kosttillskott till 300 milligram per dag för vuxna.

 Källor

 

 

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2023-03-22