Linfrön

Linfrön

Linfrö är fröer från växten lin. De är små och platta och rika på fibrer och omega-3. Men att äta mycket linfrön kan innebära en risk för förgiftning eftersom linfrön också innehåller ämnen som kan bilda giftet vätecyanid. Därför är råden att bara äta små mängder linfrön och att krossade linfrön dessutom ska tillagas.

Linfrön innehåller cyanogena glykosider. När fröna tuggas, krossas eller mals kan de cyanogena glykosiderna ombildas till giftet vätecyanid. Vätecyanid kan ge en allvarlig förgiftning.

Hela linfrö

När man äter hela linfrön är det bara en liten del av linfröna som går sönder när man tuggar på dem. De allra flesta sväljs hela. Därför är risken att få i sig skadliga mängder vätecyanid mindre jämfört med att äta krossade linfrön. Hela linfrön passerar alltså genom kroppen utan att så mycket vätecyanid bildas

Både barn och vuxna kan äta hela linfrön i till exempel müsli, gröt, bröd och fröknäcke. Mängden linfrö i dessa produkter är så liten att den inte har någon betydelse.

Råd:

  • Vuxna kan äta 1-2 matskedar hela linfrön per dag, utöver det linfrö som finns i müsli, gröt och bröd.
  • Barn bör inte äta hela linfrön alls, men linfrö i müsli, gröt och bröd går bra.

Krossade linfrö

När linfrön krossas eller mals blir innehållet i linfröna mer tillgängligt för kroppen. Detta ökar risken för att få i sig skadliga mängder vätecyanid. Men om krossat linfrö kokas, eller tillagas på annat sätt med värme och vätska, försvinner en del av vätecyaniden.

Råd:

  • Vuxna kan äta krossade eller malda linfrön om de har upphettats tillsammans med vätska. Vuxna kan äta max 1 matsked av sådana linfrön per dag -  i exempelvis gröt eller bröd.
  • Barn bör inte äta krossade linfrön alls.

Finns det vätecyanid i linfröolja?

Halten är sannolikt låg i linfröolja eftersom vätecyanid inte är fettlösligt. Därför är det troligen inte någon risk att få i sig för mycket vätecyanid från linfröolja. Men Livsmedelsverket har inga analysdata som bekräftar det.

Omega-3 i linfrö

Linfrö innehåller omega-3 men det går att få i sig fettet från flera andra livsmedel, till exempel fet fisk som lax, makrill, sill och sardiner, rapsolja och matfetter gjorda på rapsolja och valnötter .

Ekologiska linfrön

Mängden vätecyanid är lika stor i ekologiskt odlade som konventionellt odlade linfrön.

Fördjupning

Det finns ännu inte tillräckligt med kunskap för att avgöra exakt hur mycket krossade linfrön man kan äta utan risk för att skada hälsan. Halterna av vätecyanid i linfrö varierar dessutom mycket. Det går heller inte att avgöra exakt hur mycket av vätecyaniden som försvinner vid tillagning, eftersom olika studier gett olika resultat.

Livsmedelsverket gav tidigare rådet att inte äta krossade linfrön alls. Under 2019 publicerade den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, en riskvärdering av vätecyanid i livsmedel, bland annat linfrön. Livsmedelsverket gick även igenom kunskapsläget för vätecyanid i livsmedel under 2017. Med grund i dessa dokument och med hänsyn till att tillagning med vätska och värme kan minska mängden vätecyanid bedömer Livsmedelsverket att vuxna kan äta max 1 matsked krossat linfrö som tillagats i gröt eller bröd per dag.

Mer från Efsas riskvärdering och om Livsmedelsverkets bedömning hittar du på webbsidan ”Cyanogena glykosider och vätecyanid” och i Livsmedelsverkets hanteringsrapport, länk nedan.

Senast granskad 2023-08-30