Brasilien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Brasilien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Brasilien

Ansvarig myndighet i Brasilien för livsmedel är the Department of Inspection of Products of Animal Origin (DIPOA) under the Secretary of Agricultural Protection (SDA) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA).

Registrering av anläggning

Anläggning (producent, lager), vars livsmedel med animaliskt ursprung exporteras till Brasilien, ska vara registrerad vid myndigheten DIPOA med hjälp av Livsmedelsverket. Godkända länder och anläggningar i Brasilien kan hittas på DIPOAs webbsida.

Anläggning som vill registreras, omregistreras eller avregistreras för export förväntas ansöka till Livsmedelsverket via e-tjänsten nedan. Samtidigt ska ett ifyllt exceldokument från DIPOA skickas in till Livsmedelsverket. Dokumentet kommer att skickas in till DIPOA i en ansökan från Livsmedelsverket.

Exceldokumentet består av tre flikar. Ny anläggning anger sina uppgifter i flik 1, anläggning som uppdaterar uppgifter i flik 2 och anläggning för avregistrering i flik 3. Dokumentet ska fyllas i på engelska. Registreringsprocessen finns också beskriven i WTO dokument G/SPS/N/BRA/1184/Add.2/Corr.3. Du hittar WTO dokument genom att söka längst ner på WTOs webbsida. Ange G/SPS/N/BRA/1184/Add.2/Corr.3.

Sökning notifiering - WTO

Att ange i exceldokumentet:

 • Namn, adress, godkännandenummer, postadress, stad, län
 • Type of operation:  slakteri (AB), styckningsanläggning (DS), processanläggning (PC) och/eller lager (ES)
 • Area: CD anges för kött och produkter därav.
 • Category Number(s): Ange från 1 till 9.
 • Acronym(s) of the Species(s): Nöt = Bov; Gris = Sui

Definition av kategorinummer hittas i WTO dokumentet, appendix II och VI i dokumentet 21_3695_00_x. 

Sändning med livsmedel av animaliskt ursprung ska medföljas av ett intyg. Uppgifter i intygen ska vara samma uppgifter som i registreringen hos DIPOA.

Kött från nöt och gris

Sverige har godkännande att exportera kylt/fryst färskt kött från nöt och gris från Sverige till Brasilien. 

Bilateralt hälsointyg mellan Sverige och Brasilien hittar du längre ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Ett överenskommet intyg för gelatin och kollagen mellan Sverige och Brasilien hittar du längre ner på sidan.

Alkoholhaltiga drycker

Sverige har tillstånd att exportera alkoholhaltiga drycker till Brasilien. Intyg och analyser som ska medfölja vid export av alkoholhaltiga drycker till Brasilien hittar du längre ner på sidan. Intygsmodellerna beskrivs i Brasiliens myndighets föreskrifter nr 54 och 55.

Intyget för alkoholhaltiga drycker innehåller bland annat uppgifter om laboratorieanalyser av produkterna som exporteras. Intyget ska utfärdas av  anläggningens kontrollmyndighet.

Företag som ska exportera alkoholhaltiga drycker till Brasilien måste i god tid innan export meddela sin kontrollmyndighet vilka laboratorier som ska analysera exportprodukterna. Uppgifterna skickas sedan vidare till de brasilianska myndigheterna för bekräftelse. För att få ett särskilt laboratorium godkänt måste företaget kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längre ner. 

Följande laboratorier är godkända för analys av alkoholhaltiga drycker

 1. Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB
  Box 887
  Sjöhagsg. 3
  531 19 Lidköping

 2. ALS Scandinavia AB
  Maskinvägen 2
  183 25 Täby

 3. Systembolagets laboratorium
  136 50 Jordbro

 4. The Absolut Company Laboratory
  Box 83
  296 22 Åhus

Kontaktuppgifter 

Företag som är intresserade av export till Brasilien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-02-28