Syna saltet!

I Sverige äter vi mycket mer salt än vad som rekommenderas. Att minska på saltet kan rädda liv.

Syna saltet! Vänd på förpackningen och välj den vara som har minst salt. Eller titta efter Nyckelhålet, det sitter på mat med mindre salt. 

Senast granskad 2024-06-07