Syna saltet!

I Sverige äter vi nästan dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Att minska på saltet kan rädda liv.

Syna saltet! Vänd på förpackningen och välj den vara som har minst salt. Eller titta efter Nyckelhålet, det sitter på mat med mindre salt. 

Senast granskad 2021-12-06