Bli inspirerad av genomförda experiment

Elever som sitter i ett växthus och räcker upp händerna

Det finns så många lärdomar och erfarheter från varje experiment. Det ville vi samla ihop och beskriva på ett enkelt sätt, med förhoppningen om att andra skolor och kommuner kan bli inspirerade och vill prova sig fram för att hitta sitt sätt att utveckla sina skolmåltider. 

Vi har därför tagit fram en längre text om varje experiment där vi har låtit olika personer berätta både om planeringen av experimentet, hur det genomfördes och vad resultatet blev.  

Om du veta mer om något experiment så kan du kontakta måltidschefen i respektive kommun.  

Munkedal

Hofors

Vallentuna

Karlstad

Senast granskad 2023-11-15