Livsmedel för särskilda grupper - FSG

På den här sidan får bland annat du som arbetar med livsmedel för känsliga konsumentgrupper eller i sjukvården information om livsmedel för särskilda grupper - FSG. Du får veta vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som gäller och var du kan hitta fördjupad information.

Kort om livsmedel för särskilda grupper

Livsmedel för särskilda grupper förkortas ofta FSG (Food for Specific Groups). I FSG ingår dessa typer av livsmedel

  • modersmjölksersättning och tillskottsnäring
  • spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP
  • komplett kostersättning för viktkontroll

Dessa livsmedel är nödvändiga för att behandla vissa tillstånd och/eller är viktiga för att vissa särskilt känsliga konsumentgrupper ska få i sig hela eller delar av näringsbehovet.

Lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) har upphört att gälla

Tidigare användes begreppet livsmedel för särskilda näringsändamål (så kallade sär-när) och dessa reglerades i en särskild lagstiftning. Sedan 2016 gäller inte den lagstiftningen, och begreppet sär-när används inte heller längre. Vissa livsmedel som tidigare innefattades i begreppet sär-när regleras i dag som vanliga livsmedel. För andra livsmedel som tidigare räknades som sär-när gäller numera i stället lagstiftningen om livsmedel för särskilda grupper.

Senast granskad 2023-08-24