Avdelningen för råd och reglering

Avdelningen för råd och reglering arbetar för de flesta intressenter i livsmedelsvärlden, från konsument till beslutande organ.

Avdelningen för råd och reglering ansvarar för hantering av risker och nyttor med livsmedel genom att bland annat

 • stödja regeringens förhandlingsarbete i EU och andra internationella sammanhang
 • vägleda företag och kontrollmyndigheter om hur livsmedelslagstiftningen ska tillämpas
 • leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen i Sverige.

Avdelningen har också i uppdrag att verka för hälsomässigt och miljömässigt hållbara matvanor, bland annat genom att ta fram råd och information om livsmedel och måltider. Området verkar också för att öka möjligheterna för export av livsmedel.

Avdelningar har sex enheter: internationell samordning, livsmedelshygien, dricksvatten och kemiska ämnen, märkning och exportfrämjande, hållbar livsmedelskonsumtion och ledning av livsmedelskontrollen.

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för råd och reglering

 • Kristina Ohlsson, Avdelningen för råd och reglering

  Kristina Ohlsson
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 55 84

Enheten för hållbar livsmedelskonsumtion

 • Britta Ekman
  Enhetschef

Enheten för ledning av livsmedelskontrollen

 • Åsa Kjellgren
  Enhetschef

Enheten för livsmedelshygien

 • Ellen Edgren
  Enhetschef

Enheten för märkning och exportfrämjande

 • Sofia Ardell
  Enhetschef

Enheten för dricksvatten och kemiska ämnen

 • Maria Florin
  Enhetschef

Enheten för internationell samordning

 • Sofia Sandström
  Enhetschef

Senast granskad 2024-06-03