Colombia

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Colombia.

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Colombia är Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Livsmedelsverket har inte information om importkrav av livsmedel till Colombia. Kontakta Business Sweden för mer hjälp.

EU kommissionen förhandlar vissa hälsointyg för animaliska livsmedel med ansvarig myndighet i Colombia. När dessa är godkända kommer dessa finnas tillgängliga i Traces. 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06