Måltidsmodellen

Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Pussel med bitarna god, säker, integrerad, näringsriktig, trivsam och hållbar.

Bra måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för matgästernas behov och önskemål. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen är användbar för alla offentliga måltider i vård, skola och omsorg men innehållet behöver anpassas efter de olika måltidsverksamheternas förutsättningar.

Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också en viktig dimension. Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och naturligtvis även med matgästerna. 

I samband med upphandling kan Måltidsmodellen användas som stöd för de som planerar och tar fram upphandlingsunderlag. Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten har tillsammans utvecklat en checklista som möter intentionen i Måltidsmodellen, samtidigt som upphandlingen främjar sunda offentliga affärer.

Måltidsmodellen har utvecklats utifrån teoretiska modeller för måltidskvalitet som Five Aspects of Meal Model (FAMM). Även praktiska erfarenheter har vägts in.

Du kan ladda ner Måltidsmodellen  i olika format nedan. De enskilda pusselbitarna finner du för nedladdning när du klickar på respektive bild nedan. Använd och sprid gärna bilderna i eget material, men kom ihåg att ange Livsmedelsverket som källa.

Senast granskad 2018-03-16