Ukraina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Ukraina

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Ukraina är State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection.

Ukraina och EU har kommit överens om flertalet intyg som finns publicerade i TRACES. Du hittar mer information om intygen under respektive produkt.

Du som företagare använder systemet TRACES för att fylla i intyget. Intyget ska skrivas ut på ukrainska och engelska för signering och stämpas av den officiella veterinären/officiella inspektören. Intyget ska följa med sändningen, då Ukraina ännu inte har fullständig tillgång till TRACES-systemet. 

Griskött

Svenska och ukrainska myndigheter har kommit överens om ett exportintyg för färskt (kylt/fryst) griskött till Ukraina. Intyget hittar längst ner på denna sida. Anläggningar som önskar exportera griskött till Ukraina behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt.

Nötkött

Förhandlingar pågår mellan EU KOM och den Ukrainska myndigheten om ett EU-gemensamt exportintyg för färskt (kylt/fryst) nötkött och bi-produkter av nötkött. Information gällande intyget kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida när förhandlingarna är klara.

Livsmedelsverket har i väntan på det EU-gemensamma intyget tagit fram ett exportintyg för nötkött LIVS 413 till Ukraina.  

Observera! Livsmedelsverket har inte kommunicerat intyget med importlandets myndighet och kan inte garantera att intyget är tillräckligt vid import till Ukraina. Kommunicera därför intyget med din kund i Ukraina för att veta om intyget fungerar för din sändning. Ni får gärna höra av er till exportfragor@slv.se för återkoppling om hur exporten fungerar.

Fjäderfäkött

Ett EU-harmoniserat exportintyg för maskinurbenat fjäderfäkött (mechanically separated meat - MSM) finns publicerat i TRACES.NT.  Se ovan, gällande information om Traces. 

Export av fjäderfä MSM kan ske från EU-godkända anläggningar om produkten möter kraven i exportintyget.

Gelatin och Kollagen

Ett EU harmoniserat exportintyg för gelatin och/eller kollagen finns publicerat i TRACES, sedan februari 2019. Se ovan, gällande information om TRACES.
Hänvisningen till Ukrainsk lagstiftning i Sektion II Art 2.2. av intyget "(…) comply with the Microbiological criteria for establishment indicators of safety of food products, approved by the Order of Ministry of Health of Ukraine № 548 of 19.07.2012” överensstämmer med förordning (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs.

Skalägg

EU förhandlar med ukrainska myndigheter om ett harmoniserat intyg för export av skalägg till Ukraina. Information gällande intyget kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida när förhandlingarna är klara. Innan dess är export av dessa produkter inte möjlig.

Äggprodukter

Ett EU harmoniserat exportintyg för äggprodukter finns publicerat i TRACES, sedan oktober 2019. Se ovan, gällande information om TRACES.  Anläggningar, som önskar exportera äggprodukter till Ukraina, behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt.

Mjölkprodukter

EU KOM har förhandlat fram ett harmoniserat exportintyg för värmebehandlade mjölkprodukter, som finns publicerat i TRACES. Se ovan, gällande information om TRACES.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ukraina kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram efter överenskommelse med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-04-26