Norovirus

Norovirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar vinterkräksjuka. Norovirus kan spridas med förorenad mat, av en smittad person eller förorenat vatten. All slags mat som inte behöver värmas kan vara smittkällor om den hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Norovirus kan också finnas i dricksvatten som förorenats med avloppsvatten.

Vad är norovirus?

Norovirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar vinterkräksjuka. Det kan räcka med ett fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk och ett gram avföring från sjuk person kan innehålla hundra miljarder virus och en kräkning tio miljoner.

Var finns norovirus?

Norovirus finns i tarmen hos smittade människor och sprids med avföringen. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor och förskolor.

Norovirus kan också spridas via mat som förorenats, antingen genom att en smittad person rört maten eller om maten någon gång under produktionen varit i kontakt med förorenat vatten. Bufféer, smörgåsbord och mat som inte behöver värmas är vanliga smittkällor. Norovirus kan också finnas i dricksvatten som förorenats med avloppsvatten.

Andra livsmedel som kan vara förorenade med norovirus och som har orsakat utbrott är ostron och frysta importerade bär, huvudsakligen hallon. Dessa äts ofta utan att de först upphettats.  Norovirus är den vanligaste kända orsaken till att människor blir matförgiftade av råa eller otillräckligt upphettade musslor och ostron. Det gäller både i Sverige och i andra europeiska länder. 

Norovirus dör när maten kokar.

Symtom

Oftast tar det ett halvt till två dygn efter smittillfället innan sjukdomen bryter ut. Symtom på infektionen är bland annat diarréer, illamående, kräkningar och magsmärtor. Även feber, huvudvärk och yrsel kan förekomma. Symtomen varar några dygn, därefter blir man i normala fall frisk igen.

Särskilda riskgrupper

För äldre och personer med underliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar kan viruset ge allvarlig sjukdom, och till och med orsaka dödsfall.

Små barn under 5 år drabbas förhållandevis oftare av norovirus och andra magsjukevirus än äldre barn och vuxna

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Laga inte mat till andra om du är eller nyss har varit magsjuk.
  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Koka frysta utländska hallon i en minut, då dör viruset.

Virus

Senast granskad 2023-06-21