Pålitlig information:                                        - ingen ska blir lurad

Är köttet på menyn vad det utges för att vara?  Anges allergi-framkallande ämnen? Kommer varan från den region som står på förpackningen?  En av Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter är att se till att du inte blir lurad.

Som konsument ska du kunna vara helt säker på att informationen om ett livsmedel är korrekt. Det betyder att det som står på förpackningen om innehåll näring, sammansättning, vikt, volym och ursprung måste stämma. Det är särskilt viktigt för allergiker och de som vill undvika viss mat av andra anledningar.

Gemensamma regler i EU

Den information som ska finnas om maten styrs av en omfattande lagstiftning, som är gemensam för hela EU. Det är vi på Livsmedelsverket som, tillsammans med kommuner och länsstyrelser, kontrollerar att lagarna om märkningen följs.

Förebygga och förhindra livsmedelsbrott

Under de senaste åren har flera fall av fusk och bedrägerier upptäckts i Sverige och Europa på livsmedelsområdet. Exempelvis kan en dyr ingrediens ha ersatts med en billigare utan att det framgått av ingrediensförteckningen. I andra fall har enklare råvaror marknadsförts som råvaror av hög kvalitet. Livsmedelsverket och andra myndigheter inom EU arbetar för att förhindra att denna olagliga mat säljs och att de ansvariga anmäls.

Verksamhet

Senast granskad 2023-10-16