Bokning av kontroll vid import av ekologiska livsmedel

Ekologiska livsmedel som importeras från länder utanför EU ska kontrolleras av Livsmedelsverkets gränskontroll. Du som importerar ekologiska livsmedel behöver boka kontroll för varje sändning. Här får du läsa om hur du gör det.

Boka kontroll genom att mejla Livsmedelsverkets gränskontroll

Du bokar kontroll genom att mejla till eko.granskontroll@slv.se. Det är den som ansvarar för sändningen som ska boka kontrollen. Det kan antingen vara du som importör eller en speditör om du anlitar en sådan.

(Observera att om dina ekologiska livsmedel är lastade i samma container som livsmedel som kräver CHED-intyg ska du inte mejla livsmedelsverkets gränskontroll. Då ska istället alla dina livsmedel bokas till ett och samma ställe. Följ då bokningsinstruktionen nedan under rubriken "Mejla gränskontrollstationen för att boka kontroll av livsmedel med CHED-intyg".)

Kontrollen ska bokas minst en arbetsdag innan kontrollen ska genomföras.

Skriv följande i mejlets ämnesrad: kontrollintygets (COI) nummer, sändningens förväntade ankomstdatum (ETA) och vilket införselställe sändningen kommer till.

Välj rätt införselställe

När du bokar kontroll ska du i ditt mejl till Livsmedelsverkets gränskontroll skriva vilket införselställe som sändningen kommer till, det vill säga var någonstans sändningen först når Sverige. Välj någon av Livsmedelsverkets Point of release for free circulation – platser för övergång till fri omsättning. Om din sändning kommer till en annan ort – välj då den plats för övergång till fri omsättning som ligger närmast.

Vissa sändningar väljs ut för identitetskontroll och provtagning. Kontroll och provtagning sker på Livsmedelsverkets platser för övergång till fri omsättning. Om din sändning blir utvald och har inkommit till en annan ort behöver du transportera sändningen till den plats för övergång till fri omsättning som du angett.

I COI ska samma införselställe vara angivet (fält 10). Se listan över Livsmedelsverkets platser för övergång till fri omsättning längst ned på denna sida.

Mejla gränskontrollstationen för att boka kontroll av livsmedel med CHED-intyg

Sändningar som innehåller livsmedel med CHED-intyg ska importeras via en gränskontrollstation och anmäls då direkt till aktuell gränskontrollstation. Mejla på samma sätt som i instruktionen ovan. Mejladresser till gränskontrollstationerna: gks.goteborg@slv.se, gks.stockholm@slv.se, gks.arlanda@slv.se, gks.helsingborg@slv.se och gks.gavle@slv.se.

Om du har ekologiska livsmedel som inte kräver CHED-intyg men som är samlastade med livsmedel som kräver CHED-intyg ska även dessa anmälas till gränkontrollstationen. Det vill säga, du gör endast en bokning för samtliga livsmedel.

Du som ansvarig aktör ska ange att sändningen är ekologisk i fält 1.31 i CHED. Dessutom ska det ekologiska kontrollintyget (COI) länkas till CHED i TRACES.NT. Är du som ansvarig aktör inte också importör, behöver du, för att kunna länka samman CHED och COI, vara angiven i fält 19 i ditt COI.

Observera att COI och CHED-intyg ska motsvara varandra. COI ska alltså endast omfatta det livsmedel som har ett tillhörande CHED. Du kan alltså inte ha ett och samma COI för varor som både omfattas och inte omfattas av CHED, utan CHED-livsmedlet behöver ha ett eget COI.

Livsmedelsverkets platser för övergång till fri omsättning

 • Point of release for free circulation Göteborg – Swedish Food Agency
 • Point of release for free circulation Helsingborg - Swedish Food Agency
 • Point of release for free circulation Stockholm Norvik - Swedish Food Agency
 • Point of release for free circulation Stockholm Arlanda - Swedish Food Agency
 • Point of release for free circulation Gävle - Swedish Food Agency

Livsmedelsverkets gränskontrollstationer

För produkter som även kräver ett CHED-D eller CHED-P anges en av Livsmedelverkets gränskontrollstationer:

 • Göteborg (port) - SEGOT1-SLV
 • Helsingborg (port) - SEHEL1-SLV
 • Stockholm Arlanda (airport) - SEARN4-SLV
 • Stockholm Norvik (port) - SESTO1-SLV
 • Södertälje (port) - SESOE1P-SLV
 • Gävle (port) - SEGAV1-SLV

Förlaga i förordningen och manual på engelska

Senast granskad 2024-02-13