Mikrobiologiska referensmaterial

Petriskålar

Livsmedelsverket tillhandahåller mikrobiologiska referensmaterial för intern kontroll av analyser på laboratoriet som komplement till programmen för kompetensprövning. Det finns olika referensmaterial med frystorkade blandningar av mikroorganismer utan matris. Det frystorkade materialet, som ska lösas upp i spädningsvätska, kan användas för kontroll av flera olika parametrar vid samma tillfälle.

Beställa referensmaterial

Pris per vial: 492 SEK 49 EUR
Administration och frakt, inom Europa: 400 SEK 40 EUR
Administration och frakt, utanför Europa: 1800 SEK 180 EUR
Administration och frakt med kurir (alla destinationer): 1800 SEK 180 EUR

Priserna är exklusive moms.

Vi packar och skickar beställningar inom 1-2 veckor från det att de inkommit till oss.

Aktuella referensmaterial

En översikt över våra aktuella referensmaterial finns nedan:

Namn Instruktion Utg.datum Kommentar
Dw 2022:A Dw 2022:A 2024-02-02  
Dw 2021:B Dw 2021:B 2023-06-30  
Dw 2021:C Dw 2021:C 2024-01-27  
Food 2021:12 Food 2021:12 2023-06-30 Nytt utgångsdat.
Food 2019:7 Food 2019:7 2023-12-31 Nytt utgångsdat.
Food 2021:8 Food 2021:8 2023-06-30 Nytt utgångsdat.
Food 2017:P-CS Food 2017:P-CS 2023-12-31 Nytt utgångsdat.
Food 2020:P-LE Food 2020:P-LE 2023-12-31 Nytt utgångsdat.

Extra information om dricksvattenmaterial

Kontrolldiagram

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Förutom ovanstående referensmaterial kan vi även ibland specialtillverka vialer åt enskilda laboratorier. Bland annat tillhandahåller vi ett antal batcher av vialer med olika halter och arter av Campylobacter .

Tillverkning av skräddarsydda vialer sker i mån av tid, och endast när vår ordinarie verksamhet tillåter. För nytillverkning innebär detta normalt att ni behöver kontakta oss minst 4 månader innan vialerna ska levereras. Redan tillverkade vialer medCampylobacter kan normalt kvalitetstestas och skickas inom 2 månader.

Kontakta oss för mer information, tillgängliga vialer, priser m.m.

Kontakt

Vid  frågor, kontakta oss via e-post:

Behandling av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och lagrar uppgifter om dig/ditt laboratorium för att kunna hantera dina/era beställningar av prover från oss. Uppgifter samlas även in, bearbetas och lagras för att kunna administrera och utvärdera ditt/ditt laboratoriums deltagande i våra PT. Insamlad data kommer emellanåt att användas för att skicka ut relevant information till dig/ditt laboratorium, eller för att be om ert deltagande i enkäter. I undantagsfall kan anonymiserad data delas med tredje part, efter vårt egen bedömning.

Senast granskad 2022-08-11