Niacin

Kyckling

Niacin behövs för omsättning av fett, kolhydrater och protein.

Hur får vi i oss niacin?

Högst halter finns i kyckling, fisk och kött men även jordnötter, hårt bröd och spannmål innehåller lite högre halter av niacin. Det finns även produkter berikade med niacin till exempel vissa frukostflingor. 

Hur mycket niacin behöver vi?

Behovet av niacin varierar med bland annat ålder och kön. Det rekommenderade dagliga intaget är:

Kön/Grupp/ÅlderRekommenderat dagligt intag
Spädbarn under 1 år 5 niacinekvivalenter
Barn 1-2 år 7 niacinekvivalenter
Barn 2-5 år 9 niacinekvivalenter
Barn 6-9 år 12 niacinekvivalenter
Flickor 10-13 år och kvinnor 31-60 år 14 niacinekvivalenter
Flickor 14-17 år 16 niacinekvivalenter
Kvinnor 18-30 15 niacinekvivalenter
Kvinnor över 61 år 13 niacinekvivalenter
Pojkar 10-13 år och män över 75 år 15 niacinekvivalenter
Pojkar och män 14-30 år 19 niacinekvivalenter
Män 31-60 år 18 niacinekvivalenter
Män 61-74 år 16 niacinekvivalenter
Gravida 17 niacinekvivalenter
Ammande 20 niacinekvivalenter

Niacinbrist

Allvarlig brist på niacin ger hudsjukdomen pellagra. 

Vad är niacinekvivalenter (NE)?

Rekommendationen för niacin avser så kallade niacinekvivalenter. I livsmedelsdatabasen - sök näringsinnehåll uppges både ursprungligt niacin och totala niacinekvivalenter (NE).

Niacinekvivalenter omfattar både det niacin som finns ursprungligt (preformerat) i maten och det niacin som bildas i kroppen från aminosyran tryptofan. 60 mg tryptofan motsvarar 1 (NE) eller 1 mg niacin.

Om tryptofanvärden saknas antar man att 1 g protein i genomsnitt innehåller 1 procent tryptofan eller 0,166 NE. I livsmedelsdatabasen skattas tryptofaninnehållet i ett livsmedels protein enligt följande.   

Livsmedel  Procent tryptofan  Livsmedel Procent tryptofan
Mjölk  1,4 Majs- och majsprodukter  0,6
Ägg  1,5 Övriga sädesslag, frukt och grönsaker  1,0
Kött  1,1      
 

Exempel på beräkningar av niacinekvivalenter:

100 g potatis innehåller 1,81 g protein och 1,77 mg niacin.

1,77 mg niacin + (1810 mg protein x  1,0/100) / 60 mg tryptofan = 2,07 niacinekvivalenter

eller: 1,77 mg niacin + 1,81 x 0,166 NE = 2,07 niacinekvivalenter 

Höga halter niacin kan orsaka så kallade flusher

Livsmedelsverket har under det senaste året tagit emot flera rapporter från konsumenter som upplevt så kallade flusher i samband med att de ätit kosttillskott. Dessa flusher orsakas troligen av niacin, även kallat nikotinsyra eller vitamin B3.

Reaktionen kännetecknas av en brännande, hettande eller stickande känsla i ansiktet och på bröstet samt röd eller flammande hud. 

Hur mycket niacin kan man äta utan att riskera flusher?

Det är välkänt att nikotinsyra kan orsaka flusher och vanligtvis börjar effekten uppträda vid dagsdoser över 50 mg. Effekten är dock dosberoende, det vill säga ju högre dos desto större risk för en reaktion. Känsliga personer kan reagera vid lägre doser. Ungefär hälften av dem som fått i sig 100 mg nikotinsyra per dag får besvär med flusher. 

Kan det vara farligt att äta niacin?

Normalt sett är flush-reaktionen övergående och inte farlig för i övrigt friska personer. Ännu högre doser av niacin kan dock ge andra och allvarliga biverkningar, som leverpåverkan och magbesvär. 

Varför får man biverkningar?

Eftersom kosttillskott innehåller näringsämnen och andra substanser i koncentrerad form är det lätt att överdosera och man riskerar att få biverkningar. Det finns heller inga ”riskfria” preparat, allt är en fråga om dos. Ju högre dos, desto större risk för biverkning.

Om man äter flera olika kosttillskott samtidigt bör man tänka på att samma substans kan finnas i flera av preparaten. Det är den totala mängden man äter av substansen som är avgörande för om biverkning uppstår. Utöver dos kan individuell känslighet påverka risken för att biverkningar uppstår.

Kontakta alltid din läkare innan du börjar äta något kosttillskott om du har en kronisk sjukdom eller äter läkemedel, eftersom kosttillskott kan innehålla substanser som kan inverka på din sjukdom eller interagera med medicinerna du tar.   

Vem granskar och godkänner kosttillskott?

I Sverige krävs inte att nya kosttillskott som ska säljas behöver registreras vid någon myndighet. Det innebär att Livsmedelsverket inte granskar eller godkänner denna typ av livsmedel innan försäljning. Det är producenten och säljaren som enligt lag har det fulla ansvaret för att kosttillskottet är säkert. 

Till vem ska man lämna klagomål för biverkningar av kosttillskott?

Kommunerna kontrollerar de företag som säljer kosttillskott. Om man upplever biverkningar av kosttillskott bör man i första hand kontakta den butik eller det företag som säljer produkten. Man bör också kontakta livsmedelsinspektörerna i sin kommun och Livsmedelsverket.

 Källor

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2018-02-14