Kontaktmaterial (material som kommer i kontakt med mat och dryck)

Sallad i plastförpackning

Material och produkter avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel kallas för kontaktmaterial. På den här sidan får du som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial veta mer om vilket ansvar du som företagare har. Här finns även information för dig som använder kontaktmaterial i din verksamhet.

Till kontaktmaterial räknas alla material som är tänkta att komma i kontakt med livsmedel, exempelvis:

  • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar, samt olika slags folier,
  • bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick,
  • köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar,
  • köksapparater, som kaffebryggare och elvispar
  • delar av matlagningsapparater, som tätningar och slangar
  • olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar

För dig som har ett kontaktmaterialföretag

Företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial kallas för kontaktmaterialföretag.

Kontaktmaterialföretagets ansvar

Livsmedelsverket godkänner inga kontaktmaterial. Det är istället tillverkaren, förädlaren, importören, distributören eller livsmedelsproducenten (alltså den som släpper ut materialet eller produkten på marknaden) som ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga att använda till avsedda livsmedel och att lagstiftningskraven uppfylls. Den som tillverkar, förädlar, importerar, distribuerar eller använder kontaktmaterial ska också ha ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan (utom om du säljer direkt till konsument). Detta för att underlätta kontroll och för att kunna återkalla defekta produkter.

Vissa materialtyper (och produkter av de materialen) som ska komma i kontakt med livsmedel måste åtföljas av en förklaring om överensstämmelse (DoC) som bland annat visar att materialen och produkterna uppfyller kraven i lagstiftningen, samt hur och till vilka livsmedel som produkten i fråga kan användas.

Märkning av kontaktmaterial

Kontaktmaterialföretag ska se till att deras produkter är korrekt märkta. Vanligt är att märkningen görs direkt på produkten eller på förpackningen, men uppgifterna kan också finnas i en medföljande handling, beroende på hur de distribueras. Uppgifterna i märkningen ska vara väl synliga, lättlästa och beständiga.

Det finns olika sätt att märka ut att en produkt är säker att använda i kontakt med livsmedel. En vanlig märkning är glas/gaffel-symbolen, som visar att produkten ska kunna användas till kontakt med livsmedel under normala förhållanden. Om materialet i fråga har någon typ av begränsning ska den informationen finnas i anslutning till glas/gaffel-symbolen. Det kan handla om att produkten inte är lämplig att använda vid höga temperaturer eller till fet mat. Om en produkt är märkt med glas/gaffel-symbolen och det inte finns någon ytterligare information om användning ska produkten vara säker att använda under normala förhållanden i kontakt med livsmedel.

Märkning  "glas och gaffel"-symbolen

Ett annat sätt att märka ut att en produkt är säker som kontaktmaterial är att skriva ”för kontakt med livsmedel”, eller att ange ett användningsområde för den, tex ”vinkaraff”.

Produkter som uppenbart är menade att vara i kontakt med livsmedel, till exempel en såsslev eller en kaffebryggare, behöver inte ha någon specifik märkning.

Märkningen regleras i artikel 15 i förordning (EG) nr 1935/2004.

Lagstiftning

Kontroll av kontaktmaterialföretag

Från 15 juli 2021 är det möjligt för myndigheter i Sverige att kontrollera att verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial följer kontaktmateriallagstiftningen. Utsedda kontrollmyndigheter är kommunerna. Motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet har verksamhet som innebär tillverkning, förädling eller distribution av kontaktmaterial, utförs av de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna.

Registrering av kontaktmaterialverksamheter

Tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska enligt LIVSFS 2023:5 anmäla sin verksamhet till sin kontrollmyndighet för registrering. Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till sin kontrollmyndighet.

För dig som använder kontaktmaterial i din verksamhet

Som livsmedelsföretagare använder man vanligen en mängd olika kontaktmaterial. Förpackningen som du lägger maten eller drycken i, ytan där du tillreder maten, plåten du gräddar på och slangen som suger upp vätska – allt består av material som kommer i kontakt med livsmedel på olika sätt.

Livsmedelsföretagets ansvar

Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att det kontaktmaterial som används i din verksamhet är säkert. Det betyder att ämnen från materialet inte överförs till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en fara för människors hälsa eller gör att livsmedlet förändras eller försämras i fråga om smak och lukt.

Du behöver ha koll på det material och de produkter du använder i kontakt med livsmedel och du behöver ha dokumentation på att de är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Du behöver också använda dem på rätt sätt.

Ingår i den normala kontrollen

Senast granskad 2023-11-24