Så här utförs kontrollen

Vi har valt att dela in kontrollen i olika rubriker för att hjälpa dig att hitta rätt. Kontrollen i livsmedelskedjan beskriver det övergripande syftet och vad som menas med livsmedelskedjan. Process för kontroll beskriver övergripande de delar som varje myndighet behöver ha på plats för ett systematiskt arbetssätt. Vem, vad, hur? Inom lagstiftningens olika områden, guidar dig igenom vilken myndighet som ansvarar för vilken kontroll, vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på och även information om vidare läsning om du ska utföra en kontroll.

Små smörgåsar med sillbitar på
Kontrollen i livsmedelskedjan

Kontrollen i livsmedelskedjan stäcker sig från jord till bord. Kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och verkningsfull.

En pil uppdelad i sektioner som beskriver kontrollprocessen
Process för kontroll

Kontrollmyndigheternas kärnuppgift är att utföra kontroll, upptäcka och bedöma avvikelser samt att ställa krav på att de åtgärdas.

Vem, vad, hur? - inom lagstiftningens olika områden

För att kontrollerna ska vara enhetliga och effektiva ställs många krav på myndigheterna. Här beskrivs ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, hur kontrollerna genomförs och hur de olika kraven uppfylls.

Senast granskad 2024-03-06