Chile

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Chile. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Chile

Ansvarig myndighet i Chile för import av livsmedel är myndigheten Servicio Agricola y Ganadero (SAG). EU harmoniserade intyg för flertalet livsmedel med animaliskt ursprung hittar du i Traces. Sverige har fått godkännande från SAG för export av många av dessa, läs längre ner på sidan. 

Registrering av anläggning

Anläggning (producent), vars livsmedel med animaliskt ursprung exporteras till Chile, ska vara registrerad vid SAG med hjälp av Livsmedelsverket. För vissa livsmedel såsom glass krävs ingen registrering. De anläggningar som exporterar glass är undantagna eftersom glass kontrolleras av Ministry of Health.

Anläggningar som önskar registreras i Chile ska ansöka till Livsmedelsverket via e-tjänst nedan. Samtidigt ska ifyllt och signerat formulär "Registration form of SAG"och tabell skickas till Livsmedelsverket. Dokumenten kommer skickas till Chile i en ansökan från Livsmedelsverket.  

Griskött, nötkött, fågelkött och värmebehandlade produkter därav

SAG har godkänt Sverige för export av griskött, nötkött och fågelkött (kylt/fryst) och för värmebehandlade processade köttprodukter av dessa djurslag. För registreringsansökan se ovan. EU harmoniserade hälsointyg hittas i Traces. 

Kollagen och Gelatin

Äggprodukter

Mjölkprodukter

Honung

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Chile kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-05-24