Nyheter för företag

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är livsmedelsföretagare. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Uppdaterad guide underlättar för företag att värdera risker med odeklarerade allergener

  Allergener som mjölk, ägg och jordnöt kan förorena livsmedel och utgöra en risk för allergiker. I Livsmedelsverkets guide för riskvärdering av allergener får du som företagare hjälp att beräkna vilka risker denna förorening medför.

  2022-07-12 -

 • Kontrollwikisidor om livsmedelsinformation har reviderats

  Sidorna om allergeninformation, livsmedlets beteckning samt mängdangivelse är nu reviderade efter att inkomna resmissynpunkter hanterats.

  2022-06-30 -

 • Planera in Internationella matsvinnsdagen den 29 september

  Nu är det tre månader kvar till Internationella matsvinnsdagen som är torsdagen den 29 september. Det här är tredje gången matsvinnsdagen uppmärksammas. Inom regeringsuppdraget för minskat matsvinn arbetar Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Nu förbereds aktiviteter för att uppmärksamma hur mycket ätbar mat som slängs.

  2022-06-29 -

 • EU begränsar användandet av monakoliner i kosttillskott

  Monakoliner - som används i kosttillskott - kan vara skadliga om man får i sig för mycket. Därför begränsas den mängd en produkt får innehålla. Med de nya reglerna måste mängden monakoliner som ett kosttillskott bidrar med per dag vara mindre än 3 mg.

  2022-06-23 -

 • Tydligare regler om moms på donerad mat

  Nu blir det tydligare vad som gäller för moms på donerad mat. Skatteverket förtydligar att företagens moms inte påverkas vid donation av livsmedel där varornas bäst före-datum eller datum för sista förbrukningsdag är nära. Donerade varor i det här sammanhanget omfattas inte av moms. Därmed försvinner den osäkerhet som företag kan ha haft och som har orsakat att fullt ätbar mat ibland har slängts.

  2022-06-08 -

 • Nytt förslag till maxgräns för D-vitamin kosttillskott

  I april tog Livsmedelsverket fram ett förslag till svensk lagstiftning med maxgränser för D-vitamin och jod i kosttillskott. Detta för att människor inte ska råka få i sig hälsoskadligt höga doser. Nu kommer förslaget till maxgräns för D-vitamin att modifieras. De nya maxgränserna planeras att börja gälla den 1 januari 2024.

  2022-06-07 -

 • Kom med synpunkter på extra remiss om ny riskklassningsmodell

  Nu har en extra remiss i processen med att ta fram en ny modell för hur mycket kontroll företag ska få, den så kallade riskklassningsmodellen, skickats ut. Ta del av den och lämna gärna era synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är den 19 juni.

  2022-05-11 -

 • Förändringar av vilka insektsarter som är tillåtna i livsmedel

  Två ansökningar om godkännande av insekter som livsmedel har dragits tillbaka. Det gäller tropisk hussyrsa och ökengräshoppa, som därmed inte längre får säljas som livsmedel. Tidigare har de omfattats av så kallade övergångsregler och fått säljas i väntan på godkännande. På Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning hittar du alltid uppdaterad lista över tillåtna insektsarter i livsmedel.  

  2022-05-06 -

 • Snart kommer en extra remiss inför nya riskklassningsmodellen

  Håll utkik nu i maj. Snart skickar Livsmedelsverket ut en extra remiss i processen med att ta fram en ny modell för hur mycket kontroll företag ska få, den så kallade riskklassningsmodellen.

  2022-05-04 -