Nyheter för företag

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är livsmedelsföretagare. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

 • Flera viktiga steg på vägen mot en stark livsmedelsberedskap

  Företag inom livsmedelssektorn är aktiva, medvetna och på rätt spår. Och mycket har gjorts för att stärka beredskapen inför kriser och krig. Men för att företagen ska kunna hantera allvarliga störningar under höjd beredskap, som långvariga strömavbrott, IT-störningar och brist på kritiska varor, krävs fortfarande betydande insatser och resurser.

  2024-04-02 -

 • Nu finns vägledande material om kontaktmaterialverksamheter

  Har ert företag verksamhet som handlar om att tillverka, förädla eller distribuera kontaktmaterial, alltså material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel? Nu finns nya vägledande texter om sådana verksamheter. Texterna riktar sig till både kontrollmyndigheter och berörda företag.

  2024-03-20 -

 • Ny lag föreslår högre krav på informationssäkerhet

  Nyligen publicerades ett delbetänkande från utredningen av det så kallade NIS2-direktivet. Det föreslår att livsmedelsföretag som arbetar med distribution och storskalig produktion av livsmedel samt verksamheter som hanterar avloppsvatten också ska omfattas av krav på IT- och informationssäkerhet.

  2024-03-13 -

 • Potential för minskat matsvinn med ”ofta bra efter”-märkning

  I Sverige kastas mycket mat som har passerat sitt bäst före-datum, trots att den fortfarande går utmärkt att äta. Därför finns möjlighet att använda den frivilliga tilläggsmärkningen ”ofta bra efter” på de flesta produkter. En ny undersökning visar att två tredjedelar av konsumenterna tror att tillägget skulle bidra till att de slänger mindre mat – men många känner inte till märkningen alls.

  2024-03-07 -

 • Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss

  Nu välkomnas synpunkter på en preliminär rapport från Livsmedelsverket. I rapporten beskrivs hur livsmedelsproduktionen i Sverige och miljö skulle kunna påverkas av att miljöaspekter har tagits med i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. Rapporten bygger på en modellstudie som gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Mistra Food Futures på uppdrag av Livsmedelsverket. Remissen sker inför att Livsmedelsverket ska lämna sitt svar på ett regeringsuppdrag den 30 april.

  2024-02-28 -

 • Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

  Nu har Livsmedelsverket anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för restauranger och detaljhandelsanläggningar att köpa vildsvin direkt av jägare.

  2024-02-26 -

 • Ny branschriktlinje för alger

  Branschorganisationen Svenskt vattenbruk och sjömat har tagit fram Branschriktlinjer för alger i Sverige och de finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är främst svenska odlare av alger.

  2024-02-23 -

 • Nya API:er för att hämta data från livsmedelsverket.se

  Läser ert företag in öppna data från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas? Snart byter vi till ett nytt applikationsprogrammeringsgränssnitt, API, vilket betyder att ni behöver göra om er uppsättning av inläsningen. Redan nu finns möjlighet att prova en alfaversion av API:et.

  2024-02-16 -

 • Så kan kritiska resurser fördelas om ransoneringslagen måste tillämpas

  Om det skulle bli krig i Sverige kan ransonering av viktiga varor och förnödenheter vara en sista utväg för att hantera en bristsituation. Idag lämnar Livsmedelsverket och Jordbruksverket en rapport till regeringen med förslag på grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet om ransoneringslagen måste tillämpas. 

  2024-02-15 -

 • Goda förutsättningar för frivilliga överenskommelser i branschen om att minska salt och socker i maten

  Livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln är beredda att minska på salt och socker i maten genom frivilliga överenskommelser och samarbeten inom branschen. Det är slutsatsen av ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket rapporterar idag.

  2024-02-15 -