Information om inte färdigförpackade livsmedel

Här får du veta vad inte färdigförpackade livsmedel är och hur företag måste informera om dem.

Överblick och fördjupning

Vad är inte färdigförpackade livsmedel?

Inte färdigförpackade livsmedel är som namnet antyder sådan mat och dryck som inte har placerats i en färdigförpackning av något slag. Sådana livsmedel delas in i tre grupper:

 1.  Oförpackade livsmedel
  Till exempel mat som serveras på en restaurang eller godis som säljs i lösvikt i en butik.

 2. Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran 
  I den här kategorin kan också livsmedel som säljs via distans ingå, till exempel om en kund ringer och beställer pizza som levereras till kundens bostad.

  Mat eller dryck som först är oförpackad, men som placeras i en förpackning på konsumentens begäran. Till exempel ost eller skinka i en delikatessdisk.

Att informera om inte färdigförpackade livsmedel

Personer som köper inte färdigförpackade livsmedel har rätt att få viss information om vad maten innehåller beroende på vilken grupp (1, 2 eller 3) livsmedlet tillhör.

Uppgifter om allergena ingredienser ska din konsument alltid få. Allergena ingredienser som du behöver kunna informera om finns på en särskild lista.

Viss information ska din konsument få om hen frågar efter den. Inom parentes ser du för vilken grupp av livsmedel du behöver kunna ge informationen.

 • Beteckning – namn som beskriver vad det är för slags livsmedel (1, 2, 3)
 • Ingredienser – informationen behöver dock inte ges i bestämd ordningsföljd (2, 3)
 • Nettokvantitet (2, 3)
 • Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag (2, 3)
 • Särskilda villkor för förvaring och/eller användning(2, 3)
 • Kontaktuppgift – till företaget som tillagat och/eller förpackat maten (2, 3)
 • Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats (för vissa livsmedel) (2, 3)
 • Bruksanvisning (om det behövs) (2, 3)
 • Alkoholhalt uttryckt i volym (för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol) (2, 3)

Hur du ska ge informationen

Ofta kan du som driver eller jobbar på en butik, en restaurang, ett kafé eller ett annat livsmedelsföretag lämna informationen till kunderna på ett flexibelt sätt.

Informationen om inte färdigförpackade livsmedel får antingen ges skriftligt eller muntligt. Om du väljer att ge information om allergener muntligt och endast på förfrågan måste det alltid finnas en särskild upplysning till konsumenten om att informationen finns att få. Det kan till exempel finnas en skylt vid serveringen där det står ”Är den något du inte tål? - prata med oss”. Då kan gästen och personalen diskutera vilka förutsättningarna är i det aktuella fallet, både vad det gäller konsumentens allergi och restaurangens hantering av det aktuella allergenet. Gästen kan själv efter det avgöra om den kan äta maten.

Ibland kan en matgästs eventuella allergier ha utretts och noterats i förväg. Det är vanligt i till exempel skolor eller på sjukhus. Då krävs ingen särskild upplysning om att matgästen kan få allergeninformationen.

Allergeninformationen och annan livsmedelsinformation får även lämnas skriftligt, till exempel:

 • på en skylt i närheten av livsmedlet
 • i menyer
 • i en skrift som följer med livsmedlet
 • på en läsplatta eller datorskärm

Om den enda allergen, som ingår i ett livsmedel, är en del av livsmedlets beteckning, till exempel sellerisoppa, är det tillräckligt att ange beteckningen.

Distansförsäljning av inte färdigförpackade livsmedel

När en kund ringer och beställer mat för hemkörning blir maten förpackad på kundens begäran. Också vid sådan distansförsäljning gäller att konsumenten ska få samma information innan köpet som hen ska få vid köp i till exempel en mataffär.

Information om allergener ska alltid lämnas innan köpet avslutas. Övriga uppgifter som är obligatoriska ska lämnas om kunden frågar. Se stycket ”Information du ska ge om konsumenten frågar” ovan.

Du kan informera konsumenten innan köpet på olika sätt, som via en webbsida eller genom att hänvisa till ett telefonnummer och tillgängliga telefontider. Konsumenten ska kunna få informationen utan att det kostar något extra, så det går inte att hänvisa till ett betalnummer.

 Vid leverans av varan kan informationen lämnas skriftligt eller muntligt. Om den som levererar maten inte kan informera om allergener och övriga obligatoriska uppgifter är det lämpligt att informationen finns skriftligt eller, om det är praktiskt möjligt, att leverantören kan kontakta den som tillagat maten.

Information mellan företag

Om du levererar livsmedel som inte är färdigförpackade till andra företag är du skyldig att ge nödvändig livsmedelsinformation till det mottagande företaget. Det vill säga all den information det mottagande företaget behöver för att sedan kunna ge rätt information till konsumenten.

Senast granskad 2024-05-08