Handla med livsmedel

Den här sidan riktar sig till dig som har ett företag som handlar med livsmedel. Du kanske driver en livsmedelsbutik eller är grossist och säljer livsmedel till andra butiker. Men du kan också ha en annan verksamhet, till exempel ett gym, där du säljer livsmedel, eller så säljer du livsmedel via e-handel. Oavsett hur stor eller liten din verksamhet är behöver du som företagare följa de regler som gäller för livsmedel. Information om import, export och handel inom EU finns på särskilda sidor.

Du som företagare har ansvar för att maten som ditt företag säljer är säker för dina kunder. Produkterna ska  vara  märkta på rätt sätt, till exempel vad gäller ingredienser, hälsopåståenden eller allergener. Produkterna måste alltid kunna spåras tillbaka till tidigare produktions- och handelsled.  

Din verksamhet kommer att kontrolleras av en kontrollmyndighet. För företag som handlar med livsmedel är det oftast kommunen som är kontrollmyndighet. Vid sådan kontroll ska du kunna visa att du uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Det är du som företagare som måste känna till vilka regler du behöver följa och utforma din verksamhet så att du uppfyller målen med reglerna.

Livsmedelsverket vill underlätta för dig att göra rätt. Här nedan finns det länkar till de regler som du som säljer livsmedel oftast kan behöva känna till.  För just ditt företag kan också andra regler vara aktuella.

Hittar du inte den information du söker? Alla regler för dig som livsmedelsföretag hittar du under sidan regler.

Senast granskad 2023-11-27