Om Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan, NKP

Du som jobbar med kontroll i livsmedelskedjan gör skillnad för många, varje dag. Kontrollen i livsmedelskedjan är viktig för svensk livsmedelssektor. NKPn är kontrollens färdplan, gemensam för alla kontrollmyndigheter.

Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan, NKP

En plan för kontrollen av svenska livsmedel, från första början och hela vägen till matborden. Kontroll av spannmål, frukt, grönsaker. Av växtskyddmedel och dess användande. Av djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd. Av jakt och fiske. Kontroll av tillverkning, transporter och importerade livsmedel. Av alla ställen där mat säljs och äts, butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Kontrollen i livsmedelskedjan är viktig

Viktig för att alla ska veta att maten är bra och dricksvattnet säkert. Viktig för att människor inte ska bli sjuka av smittor eller farliga ämnen. Viktig för att visa att Sverige värnar om att produktionsdjur behandlas väl, om miljö och klimat. Viktig för att förtroendet för mat producerad i Sverige ska vara fortsatt högt hos konsumenter, här och i andra länder. Viktig för nya livsmedel, nya affärsmöjligheter, nytt företagande och en ökad export. Viktig för en hållbar livsmedelskedja, för att Sverige ska klara sig i kris, och vara ett bra land att leva i med tillväxt och nya jobb. Och viktig för att leva upp till regeringens intentioner med Agenda 2030 och nationella livsmedelsstrategin.

Kontrollen i livsmedelskedjan är viktigt för svensk livsmedelssektor. Och du som jobbar i kontrollen gör skillnad för många, varje dag.

NKPn är kontrollens färdplan

NKP är gemensam för alla kontrollmyndigheter. Den möjliggör en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling.

Som kontrollmyndigheter förväntas vi vara up-to-date med, möta och hantera samhällstrender, matinnovationer, konsumtionsmönster, förändringar i global handel, klimatförändringar och smittor. NKP är ett av kontrollens viktigaste verktyg för det.

NKP ska användas av chefer och ledare på myndigheter för att planera, utföra och följa upp kontroll i hela livsmedelskedjan. NKP-webben har utformats för att vara tillgänglig, sökbar och användbar för just dig.

/Generaldirektörerna för Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 

Välkommen till NKP 2022 -2025.

Senast granskad 2022-02-16