Vem, vad, hur? - inom lagstiftningens olika områden

För att kontrollerna ska vara enhetliga och effektiva ställs många krav på myndigheterna. Här beskrivs ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, hur kontrollerna genomförs och hur de olika kraven uppfylls.

Senast granskad 2023-11-21