Kuwait

Här hittar du information om särskilda krav vid export av livsmedel från Sverige till Kuwait

Halalregler

Livsmedel med animaliskt ursprung ska åtföljas av ett halalcertifikat som utfärdas av en certifieringsorganisation ackrediterad av staten Kuwait.

Från 1 september 2023 ändrade Public Authority for Food and Nutrition reglerna för import av livsmedelsprodukter. Kontrollera med din mottagare i Kuwait om vilka krav som gäller för din produkt innan exporten sker.

Export av kött och köttprodukter

Ingen överenskommelse finns mellan Kuwait och Sverige. Om intresse finns för export kontakta Livsmedelsverket.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-09-25