Ett nytt recept för skolmåltider – hur blir hela matsystemet hållbart?

För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver vi ställa om hela livsmedelssystemet, så att vi kan producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön.

Livsmedelsverket samordnar och Vinnova finansierar projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider”. Här utforskar flera myndigheter och kommuner tillsammans hur ett sådant hållbart system kan se ut – från jord till bord och tillbaka igen.

Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Skolmåltiderna ett system i systemet

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om och skolmåltiderna är ett bra område att börja med. Skolmaten är i sig ett system, där själva måltiden bara är en liten del av helheten. Arbetshypotesen är att ett omvandlat skolmåltidssystem kan fungera som en hävstång och drivkraft för att ställa om hela livsmedelssystemet.

Brett samarbete för att hitta nya lösningar

Flera myndigheter, organisationer och kommuner samarbetar i projektet för att dra nytta av varandras expertis och kompetenser för att ta reda på hur man kan skapa ett hållbart system för skolmåltider.

Aktörer som samarbetar i projektet

Livsmedelsverket, Vinnova, Naturvårdsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och Upphandlingsmyndigheten medverkar aktivt i projektet. I projektet deltar också kommunerna Hofors, Karlstad, Munkedal och Vallentuna som utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider.

Projekt

Senast granskad 2022-11-03