Stöd för NIS-arbetet

För att kunna utveckla säkerhetsarbetet och följa NIS-regleringen behövs kunskap och stöd. Denna sida innehåller information som kan vara användbar för dricksvattenleverantörer i deras arbete med att följa NIS-regleringen. Utöver det material som Livsmedelsverket tagit fram finns även länkar till andra relevanta informationskällor.

Livsmedelsverkets föreskrifter och tillhörande vägledning

Utbildningsmaterial om riskanalys

Materialet riktar sig till dricksvattenleverantörer som behöver lära sig mer för att systematisera arbetet av att inventera tillgångar samt genomföra en riskanalys. Till materialet finns exempel på hur dokumentation av en riskanalys och tillhörande åtgärdsplan kan se ut, samt exempel på hur en riktlinje för riskanalys kan utformas. Observera att utbildningsmaterialet bara är fiktiva exempel - olika organisationer kan arbeta på olika sätt och alla måste göra sin egen analys utifrån egna förutsättningar.

 

Senast granskad 2024-04-03