Fluorid

Fluorid förekommer naturligt i berggrunden främst i mineralerna flusspat, kryolit och apatit. Brunnar med höga fluoridhalter påträffas ofta inom områden där berggrunden är rik på flusspat (kalciumfluorid). 

Förutom dricksvatten finns andra källor av fluorid, till exempel grönsaker, fisk, te samt tandkräm och fluorsköljning. Vatten bidrar vanligen med det största intaget. 

Fluorid är inte nödvändigt för oss att få i oss, men en viss mängd fluorid kan främja tandhälsan. Enligt Efsa är det godtagbara dagliga intaget för att motverka karies 0,05 mg/kg kroppsvikt/dag.

För mycket fluorid kan vara skadligt. Efsa har därför satt en övre gräns eller ”upper limit” (UL) för hur mycket fluorid man bör få i sig. Efsa bedömer att UL för barn upp till åtta års ålder är 0,1 mg/kg kroppsvikt/dag för att förhindra effekten tandemaljfläckar (fluoros). Detta motsvarar ungefär 1,5 mg/dag för barn 1-3 år och 2,5 mg/dag för barn 4-8 år gamla. För barn över åtta år och vuxna är UL 0,12 mg/kg kroppsvikt/dag för att förhindra fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros).

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten är gränsvärdet 1,5 mg/l fluorid.

Enligt Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten från egna brunnar och andra små dricksvattenanläggningar för privat bruk bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning vid 1,3 mg/l på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) samt otjänligt vid fluoridhalt 6,0 mg/l på grund av risk för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros).

 

Råd till dig med egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

För att förhindra tandemaljfläckar och inlagring i ben bör man se till att dricksvattnet inte innehåller för höga halter fluorid. Detta gäller framförallt dricksvatten som ges till barn.

1,3-1,5 mg/l: bör endast ges i begränsad omfattning till barn upp till 6 månader.

1,6-4,0 mg/l: bör endast ges i begränsad omfattning till barn upp till 1,5 år.

4,1-5,9 mg/l: bör endast ges i begränsad omfattning till barn upp till 7 år och endast vid något enstaka tillfälle för barn upp till 1,5 år.

Senast granskad 2022-12-05