Måltider på sjukhus

Måltid på sjukhus

Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Dessutom påverkar måltidsupplevelsen patientens omdöme om hela sjukhusvistelsen.

Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården

Bra måltider med god och behovsanpassad mat som patienten äter upp främjar tillfrisknandet, förebygger undernäring och ökar välbefinnandet. En förutsättning för  bra måltider är en tydlig målsättning och uppföljning av verksamheten. Som stöd i kvalitetsarbetet med sjukhusmåltiderna finns råden "Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården".

Grundkosterna inom vård och omsorg är ersatta med nya rekommendationer

Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Senast granskad 2019-02-08