Måltider på sjukhus

Måltid på sjukhus

Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Dessutom påverkar måltidsupplevelsen patientens omdöme om hela sjukhusvistelsen.

Aktuellt: Grundkosterna inom vård och omsorg har ersatts med nya rekommendationer

Under 2016 arbetade Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans för att se över rådande rekommendationer och hitta bra sätt att fördela ansvaret för måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg. Ett resultat är att rekommendationen om tre grundkoster (SNR-, A- och E-kost) nu tas bort. Grundkosterna har ersatts med uppdaterade rekommendationer som utgår ifrån den senaste upplagan av Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). Samtidigt blir ansvarsfördelningen mellan Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tydligare.

Mer information om bakgrunden till de nya rekommendationerna finns på Måltidsbloggen:

Skriften Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården

Bra måltider med god och behovsanpassad mat som patienten äter upp främjar tillfrisknandet, förebygger undernäring och ökar välbefinnandet. En förutsättning för  bra måltider är en tydlig målsättning och uppföljning av verksamheten. Som stöd i kvalitetsarbetet med sjukhusmåltiderna finns skriften Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården.

Skriften är tänkt som ett stöd i arbetet för bra mat och måltider på sjukhus. Den innehåller dels en beskrivning av en bra sjukhusmåltid, dels en checklista med förslag på hur kvalitet kan följas upp. En fördjupande text och förslag på ytterligare mätmetoder finns under rubriken Kvalitetsuppföljning i menyn.

Skriften har utarbetats tillsammans med nätverket Hälsofrämjande sjukvårds (HFS) temagrupp Matvanor, arbetsgrupp Mat och måltider på sjukhus.

Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Måltidsmodellen är användbar för alla offentliga måltider inom vård, skola och omsorg, men innehållet måste anpassas efter de olika måltidernas särskilda förutsättningar.

Senast granskad 2017-02-20