Virus

Virus är mycket små, cirka tusen gånger mindre än en bakterie. De finns överallt omkring oss och är en vanlig orsak till att vi bli sjuka av mat. Det finns väldigt många olika typer av virus och de allra flesta är specialiserade på att infektera enbart en specifik art, till exempel människa.

Virus skiljer sig från bakterier, parasiter, jäst- och mögelsvampar genom att de inte kan föröka sig själva. Istället är de beroende av att infektera levande celler för sin fortlevnad. Det betyder att virus inte heller kan föröka sig i livsmedel och vatten utan är passiva passagerare tills de når sin målcell inuti sin värd, till exempel en cell i tarmen. Där kan de infektera sin värdcell och orsaka sjukdom.

Smittkällor

Virus kan förorena alla sorters livsmedel och det finns många olika smittkällor. En vanlig smittväg är att mat förorenas med virus när smittade människor hanterar den.

Det kan också hända att maten någon gång varit i kontakt med vatten som förorenats med virus, till exempel avloppspåverkat vatten. Vissa virus kan i sällsynta fall också smitta mellan djur och människor, till exempel hepatit E. Detta virus kan finnas i kött från gris och vildsvin.

Exempel på mat som kan utgöra en särskild risk för att vara förorenade med virus är ätfärdiga livsmedel som hanterats vid tillredning eller efter värmebehandling till exempel konditorivaror och plockmat. Råa ostron och frysta utländska hallon kan också utgöra en risk.

Sjuk av virus i mat

Livsmedelsburna virus kan orsaka allt ifrån inga eller milda symtom, såsom kräkningar och diarré, till allvarligare sjukdomstillstånd. De virus som oftast orsakar livsmedelsburna sjukdomar hos människa är norovirus, hepatit A och i viss mån sapovirus. Andra mindre vanliga livsmedelsburna virus är rotavirus och hepatit E virus.

Livsmedelsburna virus tål sura miljöer och klarar magsäckens låga pH utan problem. Det gör att de är mycket smittsamma och det kan räcka med att få i sig mellan tio och hundra viruspartiklar för att bli sjuk.

För att minska risken för spridning av virus som smittar via livsmedel är det därför viktigt att tvätta händerna innan man börjar laga mat och att inte laga mat åt andra när man är eller nyligen har varit magsjuk. Virus i livsmedel dör vid höga temperaturer, till exempel vid stekning, ugnsbakning och kokning.

Senast granskad 2023-06-14