Föreskrifter i nummerordning 2010

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2010.

LIVSFS Status Ämne 
2010:10  Gällande Avgifter, exportgodkännande
2010:9 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8
Avgifter, offentlig kontroll 
 2010:8 Ändrar LIVSFS 2003:18 
Gällande
 Varustandarder, juice och nektar
 2010:7 Ändrar LIVSFS 2004:27
Upphävd genom LIVSFS 2014:4
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
 2010:6 Ändrar LIVSFS 2002:47
Upphävd genom LIVSFS 2014:4
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
 2010:5 Ändrar LIVSFS 2007:15
Upphävd genom LIVSFS 2012:4
 Tillsatser
 2010:4 Ändrar LIVSFS 2003:9 Upphävd genom LIVSFS 2023:3 Kosttillskott 
 2010:3 Ändrar LIVSFS 2002:48
Gällande
 Alkoholhaltiga drycker, vin
 2010:2 Ändrar LIVSFS 2007:15
Upphävd genom LIVSFS 2012:4
 Tillsatser
 2010:1 Ersätter LIVSFS 2009:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-07-03