Förändra eller avsluta företag

Vill du förändra ditt livsmedelsföretag och till exempel börja sälja mat via internet, eller bygga ut din anläggning? Eller ska du avsluta eller sälja ditt företag? Då är det är viktigt att du anmäler detta din kontrollmyndighet. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Förändra ditt företag

För att din kontrollmyndighet ska känna till vilken verksamhet du har i ditt företag är det viktigt att du anmäler när du gör större förändringar i din verksamhet eller i din anläggning. Det kan till exempel vara ombyggnationer, ändrad tillverkningsprocess, nytt sortiment, nya produktionslinjer eller utökade volymer.

Om du flyttar verksamheten till en ny lokal, är det en ny livsmedelsanläggning som  ska registreras eller godkännas. Om du ska hantera animaliska livsmedel i ditt företag, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och dessa i huvudsak ska levereras till andra livsmedelsföretag ska den nya anläggningen godkännas innan du kan starta. Samma sak gäller om du ska odla groddar. 

Hör av dig till din kontrollmyndighet om du är osäker på om din förändring behöver anmälas eller inte.

Avsluta eller överlåta

Om du vill avsluta din verksamhet ska du meddela det till kontrollmyndigheten. 

Om du överlåter verksamheten till en ny ägare ska du anmäla det till kontrollmyndigheten i god tid före övertagandet. Den nya ägaren måste också anmäla om en ny registrering eller ansöka om nytt godkännande som kontrollmyndigheten måste hantera innan verksamheten kan starta med den nya ägaren. Om verksamheten startar innan det är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, det vill säga en straffavgift.

Senast granskad 2022-09-28