Läkemedelsrester

Kött i provrör och burkar på ett laboratorie

När djur varit sjuka och behandlats med läkemedel kan det finnas kvar små rester av läkemedlet i livsmedel som till exempel kött, mjölk och ägg. Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för analys av läkemedelsrester och har lång och gedigen erfarenhet av analyser inom området.

Livsmedelsverket är ett ackrediterat laboratorium som analyserar läkemedelsrester inom offentlig kontroll enligt gällande EU-lagstiftning. Vi analyserar till exempel prover från nöt, svin, lamm, kyckling och häst.

Val av metod beror på vilka analyter som ska undersökas och i vilket djurslag. Utifrån detta utformas metoden för olika provtyper, till exempel muskel, lever, njure, mjölk, ägg och urin. De analysmetoder som används är noggranna och kan mäta låga koncentrationer av läkemedelsrester. Livsmedelsverket arbetar löpande med att utveckla kostnadseffektiva och känsliga analysmetoder. De metoder som används är ofta så kallade multi-metoder där flera analyter analyseras med en metod, till exempel kan 45 olika antibiotika analyseras i muskel. I de flesta fall används LC-MS/MS, men vi använder även andra metoder som exempelvis ELISA.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av läkemedelsrester. Livsmedelsverket kan efter överenskommelse även erbjuda analys av andra läkemedelsrester.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och /eller mer information.

Kristina Granelli

Avdelningschef, Kemiavdelningen
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Grupp Analyt/anlyter Screening/
Konfirmering
Analysteknik
A1, A3, A4 Stillbener, Steroider, RALs S LC-MS/MS
A1, A3, A4 Stilbener, Steroider, RALs K LC-MS/MS
A2 Tyreostatika K LC-MS/MS
A5 Beta-agonister S LC-MS/MS
A5 Beta-agonister K LC-MS/MS
A6 Kloramfenikol S ELISA
A6 Kloramfenikol K LC-MS/MS
B1 Antibiotika -
45 analyter (muskel)
S LC-MS/MS
B1 Antibiotika -
45 analyter (muskel)
K LC-MS/MS
B1 Tetracykliner,
Beta-laktamer (mjölk)
S Dip stick
B1 Tetracykliner (mjölk) K LC-MS/MS
B1 Beta-laktamer (milk) K LC-MS/MS
B1 Makrolider, Quinoloner,
Sulfonamider (mjölk)
S LC-MS/MS
B1 Makrolider, Quinoloner,
Sulfonamider (mjölk)
K LC-MS/MS
B1 Tetracykliner (ägg) S Dip-stick
B1 Tetracykliner (ägg) K LC-MS/MS
B1 Sulfonamider (ägg) S LC-MS/MS
B1 Sulfonamider (ägg) K LC-MS/MS
B2a Avermektiner/Benzimidazoler S* LC-MS/MS
B2a Avermektiner/Benzimidazoler K LC-MS/MS
B2b Koccidiostatika S LC-MS/MS
B2b Koccidiostatika K LC-MS/MS
B2b Sedativer S LC-MS/MS
B2b Sedativer K LC-MS/MS
B2e NSAIDs S LC-MS/MS
B2e NSAIDs K LC-MS/MS
B2f Kortikosteroider S LC-MS/MS
B2f Kortikosteroider K LC-MS/MS

 * En screeninganalys krävs innan en eventuell konfirmeringsanalys

Group Analyte/anlytes Screening/
Confirmation
Technique
A1, A3, A4 Stilbenes, Steriods, RALs S LC-MS/MS
A1, A3, A4 Stilbenes, Steroids, RALs C LC-MS/MS
A2 Thyrostats C LC-MS/MS
A5 Beta-agonists S LC-MS/MS
A5 Beta-agonists C LC-MS/MS
A6 Chloramphenicol S ELISA
A6 Chloramphenicol C LC-MS/MS
B1 Antibiotics -
45 analytes (muscle)
S LC-MS/MS
B1 Antibiotics -
45 analytes (muscle)
C LC-MS/MS
B1 Tetracyclines,
Beta-lactams (milk)
S Dip stick
B1 Tetracyclines (milk) C LC-MS/MS
B1 Beta-lactams (milk) C LC-MS/MS
B1 Macrolides, Quinolones,
Sulfonamides (milk)
S LC-MS/MS
B1 Macrolides, Quinolones,
Sulfonamides (milk)
C LC-MS/MS
B1

Tetracyclines (egg)

S Dip stick
B1

Tetracyclines (egg)

C LC-MS/MS
B1 Tetracyclines (egg) S Dip stick
B1 Tetracyclines (egg) C LC-MS/MS
B1 Sulfonamides (egg) S LC-MS/MS
B1 Sulfonamides (egg) C LC-MS/MS
B2a Avermectins/Benzimidazoles S* LC-MS/MS
B2a Avermectins/Benzimidazoles C LC-MS/MS
B2b Anticoccidials S LC-MS/MS
B2b Anticoccidials C LC-MS/MS
B2b Sedatives S LC-MS/MS
B2b Sedatives C LC-MS/MS
B2e NSAIDs S LC-MS/MS
B2e NSAIDs C LC-MS/MS
B2f Corticosteroids S LC-MS/MS
B2f Corticosteroids C LC-MS/MS

* A screening analysis is demanded before an eventual confirmation analysis

Laboratorietjänster

Senast granskad 2021-06-16