Frågor och svar om dricksvattenrapportering

Här finner du frågor och svar avseende den rapportering av olika data som Livsmedelsverket ska göra - och som dricksvattenproducenter ombeds bidra till - enligt  både det gamla och det nya dricksvattendirektivet.

Är dricksvattenrapporteringen något nytt som kommit med det nya dricksvattendirektivet?

Dricksvattenrapportering är inte något nytt. Krav om att rapportera dricksvattenkvalitet till Kommissionen fanns i det tidigare dricksvattendirektivet 98/83/EG. Livsmedelsverket var ansvarig även för denna rapportering och rapporterade om dricksvattenkvalitet för år 2011-2019. Det som är nytt är att det tillkommit fler uppgifter som ska rapporteras, att rapporteringen kommer att ske årligen och att tiden för att samla in och sammanställa data blir mycket kortare jämfört med den tidigare rapporteringen.

Om Livsmedelsverket utförde denna rapportering tidigare, varför kan Livsmedelsverket inte fortsätta med tidigare arbetsprocess för rapporteringen?

Tidigare arbetsprocess för dricksvattenrapporteringen bestod av att beställa data från labben, hantera datan internt på Livsmedelsverket, komplettera med uppgifter från dricksvattenproducenterna och utföra rapporteringen. Den processen tar alldeles för lång tid. Därför behövs ett nytt arbetssätt för att kunna utföra rapporteringen.

Varför rapporterar vi via Excel-filer? Varför finns det inte någon rapporteringsportal?

Att rapportera aggregerad data via Excel är en temporär lösning som Livsmedelsverket tagit fram för att utföra rapporteringen. Livsmedelsverket utvecklar denna rapportering och system så att rapporteringen framöver ska bli så effektiv som möjligt och att företagens uppgiftslämnande begränsas.

Varför kan Livsmedelsverket inte få uppgifterna från kontrollmyndigheterna istället?

Om rapportering utförs av kontrollmyndigheterna försämras datakvalitén, eftersom de är en sekundär källa. Kontrollmyndigheterna skulle också behöva samla in uppgifter som inte är nödvändiga för sitt kontrolluppdrag som t.ex. ID på råvattenkällor och antal personer som bor i det försörjda området.

Har Livsmedelsverket utfört informationssäkerhetsklassning på de uppgifterna som kommer rapporteras?

Ja. Livsmedelsverket ska också göra en sekretessprövning om någon utomstående skulle begära ut uppgifter.

Senast granskad 2023-06-26