Indien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Indien. 

Ansvarig myndighet i Indien

Ansvaret för import av livsmedel i Indien är uppdelad mellan olika myndigheter;  the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), the Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD) och the Department of Fisheries (DF).

En vägledning till export av livsmedel till Indien finns tillgänglig via Access2Market. Sök via tullnumret för att veta mer vad som gäller för din produkt.

Registrering av anläggningar

FSSAI införde nya registreringsregler 2022 som började gälla i februari 2023. Anläggning som producerar/processar exportprodukter enligt nedan ska registreras vid FSSAI. Anläggning som vill registreras för export vid FSSAI ska söka till Livsmedelsverket via blankett LIVS 150. Myndigheter i Indien kan vilja inspektera berörda anläggningar.

• Mjölkprodukter
• Kött och köttprodukter (inklusive fisk)
• Äggprodukter
• Spädbarnsmat såsom modersmjölksersättning
• Nutraceuticals

EU-India trade agreement

EU arbetar på ett handelsavtal för tillfället. 

Mjölkprodukter

Det tidigare överenskomna intyg för mjölkprodukter LIVS 242 upphör att gälla då Indien infört ny lagstiftning. Livsmedelsverket har den 3 jan 2024 fått information om att detta utgångna intyg ska kunna fortsätta användas under en övergångsperiod fram till den 30 juli 2024 för mjölk och mjölkprodukter. Intyget LIVS 242 har åter gjorts tillgängligt för användning under övergångsperioden, men det kan finnas en risk att sändningar som åtföljs av detta intyg eventuellt inte accepteras av indiska myndigheterna vid importkontroll. Företag uppmanas därför att dubbelkolla hos sin importör om LIVS 242 verkligen fortsätter fungera innan exporten sker.

LIVS 242 Indien - Mjölkprodukter

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-01-08