Akrylamid för företag

Det är viktigt att du som livsmedelsproducent strävar efter en så låg halt av akrylamid som möjligt. Akrylamid är ett cancerframkallande ämne som bildas när bland annat potatis, spannmålsprodukter och kaffebönor upphettas till temperaturer över +120 grader C.

Akrylamid förekommer i en mängd livsmedel, bland annat i bröd, kakor/kex, chips, pommes frites och kaffe. Ämnet bildas genom en reaktion mellan aminosyran asparagin och sockerarter som fruktos och glukos. Halten akrylamid beror på tillagningstid, temperatur och recept. Men även råvarornas sammansättning av sockerarter och svavelhalten i jorden är avgörande för den mängd akrylamid som bildas.

Råd till producenter - verktygslåda

För att minska halten akrylamid i livsmedel har kommissionen fastslagit en förordning (EU) 2017/2158 med krav på dig som livsmedelsföretagare . Förordningen gäller för följande produkter:

  • Pommes frites, andra skurna (friterade) produkter och skivade potatischips.
  • Potatischips, snacks, potatisbaserade kex och andra potatisprodukter från potatisdeg.
  • Bröd.
  • Frukostflingor  (utom gröt).
  • Finare bageriprodukter: kakor, kex, skorpor, muslistänger, scones, strutar, rån, crumpets (engelska brödpannkakor) och pepparkakor samt knäckebröd, crackers och brödsubstitut.
  • Kaffe och kaffesurrogat.
  • Barnmat och beredda spannmålsbaserade livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn.

Det är viktigt att tillverkare tar sitt ansvar för att sträva efter att akrylamidhalterna i livsmedel är så låga som möjligt och komma under åtgärdsnivåerna som specificeras i förordningen. På EU-kommissionens webbplats finns information om akrylamid och länkar till verktygslådan samt de olika sektorspecifika broschyrerna med råd om vilka åtgärder man kan vidta som livsmedelsproducent.

Det finns idag inga gränsvärden för akrylamid i mat, men diskussioner om att införa gränsvärden pågår i EU.

Senast granskad 2024-03-15