Benin

Här hittar du de exportintyg till Benin som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ett exportintyg ska medfölja sändningen av animaliska livsmedel.

Kontaktuppgifter 

Exportintyg 

LIVS 161 Benin - Fjäderfäkött - dioxin/radioaktivitet

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-05-23